Zeleno srce: Plemenita akcija pošumljavanja u Žiškovcu!

Franjevački samostan u Čakovcu vlasnik je šumskih površina na području k.o. Žiškovec i u suradnji s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu – Odsjekom u Čakovcu organizirao je dobrotvornu akciju usmjerenu na financijsku podršku Međimurskoj udruzi za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID).

Ovu plemenitu akciju organizirali su ispred Franjevačkog samostana Gvardijan fra. Željko Železnjak, fra. Anđelko Rakhel, fra. Josip Župan i fra. Ivan Crnković, ispred Učiteljskog fakulteta, prodekanica prof.dr.sc. Blaženka Filipan – Žignić, pročelnik doc.dr.sc. Goran Lapat, dr.sc. Darinka Kiš – Novak, dipl.ing.biol. s ekol., prof.biol. te studenti 2. godine učiteljskog studija. Ispred Udruge MURID direktorica  Silvija Pucko, Tihana Miri, te ispred izvođača radova firme Cedrus Forest direktor Robert Sambolek dipl.ing.šum.

Na području predmetne šumske kulture američkog borovca, koja je bila narušenog zdrastvenog stanja uzrokovanog sinergijskim djelovanjem gljive Cronartium ribicola i potkornjaka, te je od strane šumarske inspekcije izdan nalog za čistu sječu, čišćenje i pošumljavanje, zasađeno je 28.000 sadnica hrasta lužnjaka i 6.000 sadnica običnog graba. Rječju buduća autohtona šuma na 7,00 hektara.

Akcija Zeleno srce osmišljena je sinergijom studentskog angažmana na pošumljavanju, a njihov rad će se novčano revalorizirati te će vlasnik buduće šume, Franjevački samostan – Čakovec, zajedno s tim iznosom još donirati određena sredstava u ukupnom iznosu od 10.000 kn udruzi MURID, a time i djeci koja koriste njihove stručne usluge. Vrijeme je poslužilo, a nakon predanog rada organizator je pripremio domjenak u prirodnom okruženju. Ovakva akcija pozitivan je primjer djelovanja društvenih organizacija i neka nam Bog sačuva novu šumu i zdravlje svih sudionika ove akcije.

 

Ostavi komentar