Zamjenik župana Josip Grivec: Našao sam se danas s Matijom Posavcom

Matija Posavec, Josip Grivec
Matija Posavec, Josip Grivec

Josip Grivec zamjenik župana Međimurske županije za Međimurske novine je rekao kako se danas našao s Matijom Posavcem koji je dao ostavku na mjesto župana, a vezano uz tehničke stvari rada na Županiji. 

Matija Posavec neće predati zahtjev za plaću

– Danas sam se našao s Matijom, mogu reći da nije baš u top formi i trenutno se vodi kao nezaposlena osoba. Dovoljno je stresa doživio i želim ga maksimalno pustiti na miru.

Moram napomenuti kako ni Matija, a ni ja nismo nikad u vrijeme obnašanja dužnosti uzimali dnevnice, a Matija mi je rekao i kako se odriče plaće koju ima pravo primati narednih 6. mjeseci, rekao nam je u razgovoru Josip Grivec.

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u članku 90.a stavku 4. propisuje da osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

Navedena naknada isplaćuje se iz proračuna općine, grada, odnosno županije.

Na stolu ga dočekalo pismo zahvale 

Nadalje, Grivec nam je rekao kako ga je na stolu u ponedjeljak dočekalo i pismo zahvale koje mu je ostavio Matija, vjerojatno kad je preko vikenda u nekom trenutku došao na Županiju po stvari.

– Bilo je to prijateljsko pismo zahvale na suradnji i sreći u daljnjem radu, kazao je.

Na pitanje hoće li se kandirati na mjesto župana, Grivec je odgovorio kako o tome trenutno ne razmišlja.

Ostavi komentar