Vjenceslav, Većeslav, Lovro i Lovorka imaju imendan

Vjenceslav, Većeslav, Lovro, Lovorka su današnji godovnjaci

Vjenceslav, Većeslav, Lovro i Lovorka imaju imendan.

Vjenceslav je muško ime nastalo prema slavenskim riječima veli, vyache, więce, više i riječi slava u prenesenom značenju velika slava.
Većeslav je muško ime varijenta ima koje u korijenu ima riječi koje znače  veliku slavu, slično imenu Vjenceslav.

Lovro je ime koje dolazi od latinskog Laurentius i znači čovjek iz Laurentumamjesto u blizini Rima). Takođe postoje tumačenja da ime dolazi od latinskog aurus, što znači lovor, s lovorovim vijencem kao simbol pobjede. Ime je zastupljeno u brojnim varijantama u Europi i široko se koristi i kao ime i kao prezime. Glavni razlog je poštovanje Svetog Lovre u Rimu u ranijim vremenima.

Lovorka je žensko ime nastalo po latinskom nazivu biljke lovor.

 

Ostavi komentar