Potres u Učeničkom domu: Urušila se zgrada, a žurne službe spasile stvar!

Vježba potres 2022

Održana je zanimljiva Vježba civilne zaštite spašavanja učenika i zaposlenika iz Učeničkog doma u Čakovcu prilikom potresa – POTRES 2022.

 Vježba civilne zaštite održala se u prostorijama i prostoru ispred i pored zgrade Učeničkog doma Čakovec. 

 Tema vježbe je spašavanje, evakuacija i zbrinjavanje učenika i zaposlenika zbog urušavanja dijela zgrade i požara u Učeničkom domu u Čakovcu. Urušavanje zgrade izazvano je potresom.

Cilj Vježbe je praktična provjera planova djelovanja civilne zaštite Međimurske županije i Grada Čakovca, osposobljenost i postupak intervencije operativnih snaga civilne zaštite i žurnih službi te eventualnu potrebu mijenjanja planova djelovanja civilne zaštite u cilju njihove bolje operativnosti.

Sudionici vježbe civilne zaštite su operativne snage sustava civilne zaštite Međimurske županije i Grada Čakovca. Pogledajte atmosferu u nastavku!

Foto: Zlatko Vrzan

 

 

Ostavi komentar