U 2020. godini u župi sv. Antuna Padovanskog 52 krštenja i 20 vjenčanja

Župa sv. Antuna Padovanskog objavila je statistiku za 2020. godinu. Prema tome, bilo je 52 krštenih, u 2019. 58, dok ih je iz drugih župa bilo 16. Muške krštene djece je 24, a ženske 28.

Umrlih župljana bilo je 46, kao i 2019. godine, od čega 17 muških i 29 ženskih osoba.
Bez sakramenata za bolesne i umiruće umrlo je 27 osoba, 18 osoba je primilo sakramente.

Vjenčano je bilo 20 parova, dok u 2019. je 36 parova. Od toga iz drugih župa bilo je 13 parova. Krizmanika je bilo 49, prvopričesnika 63, posjeta bolesnicima 13, a podijeljeno svetih pričesti oko 32,500.

Ostavi komentar