Predstavljamo osnovnu školu Petar Zrinski Šenkovec

Djelatnici OŠ Šenkovec
Djelatnici OŠ Šenkovec

Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec osnovana je 1909. godine. Godine 1970. postaje dio III. OŠ Čakovec da bi se ponovno osamostalila 25. lipnja 1986. godine. Škola je adaptirana i nadograđena 1987. godine. Što se tiče stručne zastupljenosti, u školi je zaposleno 63 djelatnika, od toga 51 učitelj. Sav učiteljski kadar stručno je zastupljen, što rezultira rezultatima s natjecanja svih razina. 

Samo posljednjih 4 godina na državnom nivou bili su zastupljeni na natjecanjima, među ostalima Lidrano, geografija, kemija, njemački jezik, informatika, čitanje naglas, badminton, futsal, rukomet, plivanje, hrvatski dječji festival – literarni radovi, školski list Prvi koraci, tehnička kultura, povijest i zbor.

A kada bi se gledalo desetogodišnje razdoblje, nema predmeta gdje OŠ Petar Zrinski Šenkovec nije nastupala na državnim razinama.

Jedna od najopremljenijih škola u Međimurju 

OŠ Petar Zrinski Šenkovec spada u jednu od najopremljenijih škola u našoj županiji. U posljednjih šest godina škola se informatizirala i modernizirala. Kompletno poslovanje cijele škole, od spremačica, kuharica, ravnatelja i učitelja prebačeno je na sustav NAS od 2015. Sustav NAS sada je zamijenio virtualni sustav, sustav koji svim zaposlenicima omogućava brze reakcije i brzi protok potrebnih dokumenata što uvelike povećava efikasnost na svim razinama i segmentima.

Posebno napominjemo izvrsnu suradnju s Općinom Šenkovec, osnivačem Međimurskom županijom i Gradom Čakovcem koji pomažu pri raznim segmentima financiranja i sufinanciranja.

Puno pažnje posvećeno je unutarnjem i vanjskom uređenju škole, o čemu se brine naša kolegica, učiteljica iz likovne kulture, zajedno s vrijednim učiteljicama razredne nastave i našim spremačicama. Tako da je svaki dolazak u školu jedno novo iskustvo. Što vizualno, što estetski. Sigurnost učenika i svih u školi nam je jedan od prioriteta i puno pažnje se posvećuje tom segmentu.

Novi web i logo škole 

Velika većina škola u Međimurju, pa i u Hrvatskoj, ima tipizirane web-stranice čiji predložak se uzima od CARNeta. Budući da smo i tu odlučili napraviti iskorak, početkom ove kalendarske godine pristupili smo izradi nove web-stranice. Stranica koja je na ponos svih učenika i zaposlenika škole nudi jednostavnost i transparentnost u korištenju za one koji svaki dan crpe informacije iz škole. Nakon šest mjeseci rada i truda u suradnji s tvrtkom INFO COM izradili smo novu web-stranicu koja je kao i logo škole predstavljena na 35. obljetnici od osnutka naše škole u lipnju ove godine. 

Ravnatelj škole: Vladimir Novak, prof.

Iz ove škole, OŠ Petar Zrinski Šenkovec, otišao sam kao učenik 1992., a vratio se kao djelatnik 2005. godine na mjesto učitelja glazbene kulture. Prvo radno mjesto bilo mi je u Podturnu, dok sam u se u “svoju” školu vratio 2005. godine.

Radio sam kao učitelj glazbene kulture do 2015. godine i pokrenuo, inicirao te sudjelovao na mnogim natjecanjima, smotrama i festivalima. Osvajao sam državne nagrade sa zborovima, inicirao i provodio mnoge projekte, nastupao s komornim grupama, realizirao projekte poput Najglasa, napisao glazbu za neslužbenu himnu Šenkovca sa školskim zborom, pjesmu Moje drago serce i mnogo drugih autorskih pjesama koje su bile prezentirane i izvođene na mnogobrojnim nastupima u školi, općini i izvan nje.

Godine 2015. izabran sam po prvi puta za ravnatelja škole naslijedivši tadašnju ravnateljicu Vesnu Kalšan koja je otišla u zasluženu mirovinu. Trenutno sam u svom drugom mandatu pa ću izdvojiti samo jedan kapitalni projekt do sada, a to je Energetska obnova škole, veliki kapitalni projekt koji je školu učinio energetski učinkovitom te joj dao novi vizualni identitet. Cijeli ciklus, od prvog natječaja za projektnu dokumentaciju do realizacije glavnog projekta, trajao je tri godine i dao novi pečat ne samo našoj školi, nego i cijeloj općini.

Bez obzira na veliki manjak prostora, reorganizacijom smo uspjeli dobiti još jednu prostoriju gdje smo pokrenuli produženi boravak u našoj školi koji se odvija sad već nekoliko godina.

Ipak, sve to što je navedeno, ne bi bilo realizirano da nema zaposlenika škole, učitelja, stručnih suradnika i administrativno-tehničkog osoblja. To su kvalitetni i marljivi ljudi uvijek spremni na suradnju te im svima ovim putem želim izraziti zahvalnost za sve što radimo svaki dan. Kakva će biti škola u budućnost naše škole?

S velikim veseljem i neizmjernim zadovoljstvom najavljujem ono što godinama čekamo svi skupa u školi i općini. To je dogradnja, nadogradnja škole i nove sportske dvorane. U suradnji s Općinom Šenkovec i Međimurskom županijom, našim osnivačem, početkom ove godine krenuli smo u izradu idejnog projekta za dogradnju, nadogradnju škole i nove sportske dvorane pa je on kao takav završen. U godinama ispred nas slijedi izrada glavnog projekta i realizacija istog.

Pedagoginja Ivana Kirić Balažić

Kroz istraživanja koja provodimo unutar škole i u suradnji s drugim institucijama, dobivamo kvalitetne informacije o potrebama naših učenika. Rezultati nam ukazuju da je djeci potrebna pomoć pri izgradnji akademskih i socijalnih vještina, pogotovo samopoštovanja, koje je najvažniji čimbenik u izgradnji i održavanju društvenog, emocionalnog i mentalnog zdravlja, a svakako igra važnu ulogu u školskom uspjehu općenito. U skladu s time, pedagoško djelovanje usmjereno je na individualni i grupni rad učenika s ciljem osnaživanja u kognitivnom i socioemocionalnom području.

U preventivnom djelovanju većina aktivnosti usmjerena je na prevenciju nasilja na internetu i nasilja među učenicima, prevenciju ovisnosti i školskog neuspjeha te razvoj tolerancije. Ove školske godine s ponosom ističemo mnogobrojne školske i razredne projekte u koje smo uključeni. Prije svega, projekt Domaćinstvo kojem je cilj usvajati praktične vještine potrebne u svakodnevnom životu.

Doprinos projektu svakako daju izvannastavne aktivnosti, čak 24 različite grupe u koje se učenici mogu uključiti. Kreativnica, kreativno-edukativna grupa i Medijska grupa ove su godine privukle poseban interes učenika. Sve to upućuje da djeca vole praktičan rad, a uz trud i napor koji ulažu učitelji, uspjeh je neizostavan. Kao škola smo vrlo osviješteni prema skupinama u društvu koje su najugroženije, pa se u skladu s mogućnostima redovito uključujemo u humanitarne akcije. Ove godine je cijeli niz aktivnosti usmjeren upravo prema volonterskom i humanitarnom djelovanju kroz projekt VolontirAJMO. Uz navedene projekte, uključeni smo u još 15 različitih projekata koji obuhvaćaju jezično-umjetničko i matematičko-prirodoslovno područje. Na taj način metodički, didaktički i sadržajno obogaćujemo redovne programe, a učenicima omogućavamo da formiraju vlastite sustave vrijednosti i znanja te razvijaju strategije učenja i djelovanja za buduće školovanje i život.

Logopedinja škole Janja Crnčec Munđar

Stručni suradnik logoped u školi se uglavnom bavi neposrednim, individualnim radom s učenicima škole: korekcijom teškoća čitanja i pisanja, teškoćama u matematici, artikulacijskim poremećajima, korekcijom jezičnih poremećaja, poremećajima glasa (i kod djece i kod vokalnih profesionalaca – učitelja) i komunikacijom djece s posebnim potrebama. Škola redovito ulaže u stručno usavršavanje svojih djelatnika, ali i u opremanje samih kabineta i učionica. Pa je tako kabinet logopeda u našoj školi opremljen svim potrebnim logopedskim aparatima, didaktičkim materijalima kao i svim standardiziranim testovima koji su potrebni djeci osnovnoškolske dobi. Nastojimo da se učenici u svakom kutku škole osjećaju ugodno i prihvaćeno, a da roditelji imaju puno povjerenje u stručnjake koji poučavaju i pomažu njihovoj djeci.

Tu je i svakodnevna suradnja sa stručnim suradnicama pedagoginjom i knjižničarkom s kojima se redovito uz obvezne radne zadatke upuštamo i u projekte od kojih imaju koristi svi učenici naše škole. Primjerice, ove školske godine planiran je projekt kojim će se djeci približiti razumijevanje različitosti u društvu i projekt prilagodbe jednog lektirnog naslova za djecu s disleksijom (građa lagana za čitanje). Također je nezaobilazan rad s učiteljima i savjetovanje o primjerenim postupcima djece s teškoćama koja su polaznici škole. Potrebno je aktivno sudjelovanje u prilagodbi ispitnih materijala za djecu s teškoćama čitanja i pisanja i teškoćama u matematici, kao i za sve ostale učenike prema njihovim individualnim potrebama. To je posebno istaknuto kada su djeca još u nižim razredima i kod koje još ne možemo definirati kojim će smjerom krenuti teškoće jer to ovisi o psihičkom sazrijevanju djeteta, uspješnosti logopedskih vježbi i međusobnoj suradnji razrednik-roditelj-logoped. Kroz redovito savjetovanje i potporu pomažemo roditeljima pri razumijevanju i prihvaćanju djetetovih teškoća.

Knjižničarka Lidija Toth

Školska knjižnica dio je obrazovnog procesa, bitna za razvijanje pismenosti, učenja i kulture, a njezini najvažniji ciljevi su poticanje navike učenja i čitanja kod djece, kao i podržavanje obrazovnih ciljeva te nastavnog plana i programa.

Kako bi svi ti ciljevi bili zadovoljeni u našoj školi, školska knjižnica aktivno je uključena u nastavni proces gdje zajednički obrađujemo sate lektire s učenicima razredne i predmetne nastave. Uključeni smo u niz projekata u kojima promičemo čitanje i učenje, poput Nacionalnog kviza za poticanje čitanja koji se provodi na nacionalnoj razini, Tuluma slova čije su pripreme u tijeku i to već jubilarni, 5. put, Čitanjem do zvijezda, gdje se svake godine rado uključujemo, aktivnosti koje provodi Knjižnica i čitaonica Nikola Zrinski Čakovec, a u uskoj smo suradnji s našom Knjižnicom i čitaonicom Šenkovec s kojom već niz godina odlično surađujemo.

Projektom Građa lagana za čitanje, na kojem radimo od ove godine, nastojimo prilagoditi lektirno djelo učenicima koji imaju teškoće u čitanju kako bi im čitanje postalo užitak i da s veseljem pristupe pisanoj riječi. Grupa novinara aktivno prati sva događanja i aktivnosti koje se događaju u školi i izvan nje te je naš školski list Prvi koraci prepoznatljiv na županijskim smotrama Lidrano pa je, zbog aktualnih i kvalitetnih sadržaja, niz godina predložen i za državnu smotru Lidrano.

Područna škola Mačkovec 

Područna škola Mačkovec radi u zgradi u kojoj učenici uče prva slova još od 1910. godine. Iako stara već 111 godina, zgrada je redovito obnavljana i opremljena suvremenim nastavnim sredstvima. Školu pohađa 47 učenika koji su raspoređeni u 4 razredna odjela. Nastava se izvodi u dvjema smjenama.

Učenici su uključeni u izbornu nastavu Informatike, Vjeronauka i Njemačkog jezika te izvannastavne aktivnosti Mali kreativci. U radu se mogu koristiti tabletima i prijenosnim računalima. Tijekom školske godine provodimo brojne projekte (Domaćinstvo, 20 dana dobrote, Marijini obroci, Tradicionalne igre zavičaja, Pokusi su baš fora…) i obilježavamo važne dane u godini. Učenici s učiteljicama sudjeluju u eTwinning projektima VolontirAJMO, Leptiri te Kulturne i javne ustanove zavičaja kao i na raznim likovnim i literarnim natječajima na kojima redovito imamo izložene i nagrađene radove. Škola dobro surađuje s Mjesnim odborom Mačkovec i DVD-om Mačkovec (Izložba likovnih i literarnih radova na temu vatrogastva). Prije ove epidemije, godinama smo održavali priredbu povodom Božića i Nove godine u društvenom domu za sve mještane Mačkovca. Nadamo se da ćemo uskoro opet moći glumiti i pjevati i izvan škole.

Voditeljica PŠ Mačkovec, učiteljica Ivana Horvat

PODRUČNA ŠKOLA ŽIŠKOVEC

Područnu školu Žiškovec trenutno pohađa 16 učenika raspoređenih u dva kombinirana razredna odjela. Pohađaju ju učenici iz Žiškovca te susjednog sela Slemenice, a nastava se provodi samo u jednoj smjeni. Da bi se djeci školske dobi osigurali što bolji uvjeti za rad, ulaže se u obnovu učionica i ostalih prostorija škole. Proteklih godina obavljeni su radovi na unutarnjem uređenju škole, a ulaže se i u informacijsku tehnologiju kako bi učenici mogli nesmetano sudjelovati u suvremenim trendovima poučavanja.

Suradnja s Mjesnim odborom Žiškovec također je dobra, a njihovom zaslugom ove je godine uz školsko dvorište izgrađeno novo nogometno igralište. Učenici su uključeni u izbornu nastavu Vjeronauka, Informatike i Stranog jezika te u izvannastavne aktivnosti Mali kreativci, Biblijska grupa i Engleska grupa. Sa svojim likovnim i literarnim radovima učenici sudjeluju na brojnim natječajima. Učenici s učiteljicama obilježavaju važne dane, a u suradnji s matičnom školom provode se brojni projekti. Svake godine s učenicima pripremamo priredbu za Doček đaka prvaka te Božićnu priredbu na koju rado dolaze roditelji i brojni mještani. Suradnja s roditeljima iznimno je dobra te nam je želja da daljnjim suradničkim odnosima omogućimo djeci sretno i uspješno školovanje.

Predstavnica u PŠ Žiškovec, učiteljica Martina Moharić

 

Ostavi komentar