Osnovna škola Macinec: U nižim razredima 96 posto učenika Roma

Djelatnici Osnovne škole dr. Ivana Novaka Macinec
Djelatnici Osnovne škole dr. Ivana Novaka Macinec

Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec jedna je od većih škola kojoj je osnivač Međimurska županija. Prvi počeci školstva u Macincu spominju se već u 19. stoljeću. OŠ Macinec bila je u sastavu OŠ Gornji Mihaljevec od školske godine 1976./1977. pa do 1977. godine, kada ponovno postaje samostalna.

U sastavu škole djeluje i četverogodišnja područna škola u Gornjem Hrašćanu koju polaze učenici iz toga mjesta, a u novije vrijeme i nekolicina učenika iz okolnih mjesta. Osnovna škola Macinec 2002. mijenja ime u OŠ dr. Ivana Novaka. Ime dobiva po istaknutom borcu za hrvatsku nacionalnu ideju u Međimurju, dr. Ivanu Novaku, rođenom u Macincu. Školu u Macincu polaze učenici iz pet okolnih mjesta: Gornji Hrašćan, Črečan, Macinec, Trnovec i Parag. Nastava je u matičnoj školi u Macincu i u područnoj školi organizirana u dvjema smjenama.

U školi u Macincu u jednoj su smjeni učenici od 1. do 4. razreda, a u drugoj učenici od 5. do 8. razreda. U područnoj školi u jednoj su smjeni 1. i 4. razred, a u drugoj 2. i 3. razred. U školskoj godini 2021./2022. u školskim klupama sjedi 444-ero učenika, od čega u područnoj školi njih 48-ero. Učenici su podijeljeni u 30 razrednih odjela, 26 u školi u Macincu i 4 u područnoj školi u Gornjem Hrašćanu. U školi je zaposleno 79-ero djelatnika.

Osim redovne nastave, za učenike od 1. do 8. razreda, u školi u Macincu provodi se i predškolski program za djecu romske nacionalne manjine u dnevnom trajanju od 5,5 sunčanih sati, u vremenskom rasponu od 10 mjeseci. Predškolski program provodi se u suradnji s Osnivačem i Ministarstvom odgoja i obrazovanja. Ove školske godine formirano je 5 predškolskih skupina od ukupno 76-ero djece. Za sve polaznike predškole organiziran je besplatni obrok koji osigurava MZO. S obzirom na to da velik broj naših polaznika pripada kategoriji korisnika raznih socijalnih pomoći i naknada, u školi se provodi europski projekt FEAD (Fond europske pomoći za najpotrebitije) u koji je uključeno 155-ero učenika od 1. do 4. razreda. U skladu s kriterijima projekta svih 155-ero učenika također ostvaruje pravo na besplatan obrok.

Specifičnost je škole velik postotak učenika romske nacionalnosti. Ovo je najveća škola u Hrvatskoj koja obrazuje djecu romske nacionalnosti. Od ukupnog broja učenika, 444, uključujući i Područnu školu u Gornjem Hrašćanu 48, broj je učenika Roma 354. Učenici Romi prema teritorijalnoj pripadnosti polaze nastavu u matičnoj školi u Macincu. U nižim je razredima u Macincu 96 posto učenika Roma, dok ih je u višim 83 %. U radu s osnovnoškolcima, a pogotovo s učenicima Romima, nailazimo na brojne izazove koje naši učitelji, uz pomoć stručnih suradnika, vješto savladavaju. Rad je stoga i bitno zahtjevniji i često puta nepredvidiv. S obzirom na to da učenici Romi ne govore dobro hrvatski jezik, jer im nije materinski, u školi se organizira i provodi dopunsko učenje hrvatskoga jezika za učenike prvih razreda. S ciljem poboljšanja kvalitete obrazovanja djece romske nacionalnosti, škola provodi i dodatne radionice, edukacije za roditelje Rome. Zahvaljujući dobroj suradnji s roditeljima Romima, u čemu nam pomažu i romski pomagači, polaznost učenika na nastavu iznosi gotovo 100 posto. Unatoč tome, postignuti rezultati učenika na kraju školske godine nisu zadovoljavajući. Potrebno je organizirati i provoditi produženi boravak i niz drugih aktivnosti, no to nismo u mogućnosti zbog pomanjkanja prostora.

Za sve učenike organizirane su i razne izvannastavne aktivnosti. Informatička grupa, matematička, knjižničarska, medijska, likovna, sportska, scenska, povijesna i dr. U školi se neprestano ističe važnost obrazovanja i potreba za stalnim učenjem i razvojem. U našoj školi uvažavamo različitosti, stvaramo dobro ozračje i nastojimo da svako dijete dobije najbolje što zaslužuje. Naravno, neizostavan je trud i zalaganje svakog učenika. Vrlo smo ponosni na uspjehe medijske grupe koja unazad 6 godina bilježi značajne uspjehe. Gotovo svake godine sudjeluje na Međunarodnom filmskom festivalu u Dubrovniku. U školi djeluje i učenička zadruga koja okuplja učenike i izrađuje razne prigodne proizvode. Ekološka grupa vodi brigu o urednosti okoliša škole. U tome im pomaže tehničko osoblje škole. Redovito se kao škola uključujemo u akcije čišćenja okoliša na razini Općine i potičemo učenike na pravilan odnos prema prirodi. Uključujemo se i provodimo razne projekte od kojih ističem dvogodišnji projekt „3 od 300“ u suradnji s OŠ Veliki Bukovec i OŠ Rasinja.

Unazad dvije godine imali smo i državnog prvaka iz povijesti u kategoriji učenika 8. razreda. Škola je dobro informatički opremljena. Učitelji i učenici mogu na suvremeniji način pristupiti realizaciji nastavnih sadržaja. U školi se vodi posebna briga o učenicima s teškoćama. Za sve je učenike organiziran besplatni autobusni prijevoz.

Ravnateljica Božena Dogša: Uvjeti obrazovanja jednaki za sve!

U OŠ dr. Ivana Novaka Macinec počela sam raditi 1992. kao stručni suradnik, pedagog. Od prosinca 2000. godine obnašam funkciju ravnateljice škole. Na samom početku ravnateljstva dočekala me tužba Oršuš i dr. protiv RH koja je rezultirala određenim zaključcima, o čijoj provedbi vodim brigu i dandanas.

U tih 20 godina sustavno se trudim voditi školu i brinuti o svim potrebama odgojno-obrazovne institucije, osigurati uvjete za jednako obrazovanje svim učenicima i poticati ih na ispunjavanje obveza koje su jednake za sve. No, pri tome moram voditi računa o uvjetima ispunjavanja obveza koji nisu isti kod svih učenika. Uvažavanje je takvih činjenica nužno jer nas upravo ono čini odgovornima u prihvaćanju različitosti među ljudima. Briga i preokupacija time da što više učenika završi osnovnu školu i krene u daljnje obrazovanje stalno su prisutne.

Područna škola Gornji Hrašćan

PŠ Gornji Hrašćan starija je zgrada čiji su unutarnji prostori redovito održavani i primjereni održavanju nastave. Ove godine očekujemo izmjenu krovišta, a zatim i vanjsku obnovu zgrade, uređenje okoliša te sportskog terena. Ove školske godine pohađa ju 48-ero učenika u četirima razrednim odjelima. Nastava se odvija u dvjema smjenama. Uz redovnu nastavu, učenici su uključeni u izbornu nastavu iz vjeronauka, informatike i stranog jezika. Uključeni su i u razne izvannastavne aktivnosti. O urednosti školskog prostora brine se spremačica, ujedno i kuharica škole.

S velikim ponosom istaknula bih da su učitelji naše škole na prvom mjestu veliki ljudi, humanitarci, a zatim učitelji sa završenim odgovarajućim fakultetima. Iznimno su daroviti, marljivi te spremni na suradnju i međusobno pomaganje. Jednako su važni i vrijedni administrativno-tehnički zaposlenici i stručni suradnici škole. Zajedno činimo tim kojemu je cilj obrazovanje naših učenika. Mnogo ulažemo u održavanje ugodnog radnog ozračja u školi i u dobre međuljudske odnose.

Vesna Perhoč: Važan projekt MenCare

Učiteljica sam razredne nastave i 31 godinu radim u Osnovnoj školi dr. Ivana Novaka U Macincu.

Sredina u kojoj radim donosi izazove koji stalno crtaju upitnike iznad moje glave, a upitnici traže odgovore pa se tako u meni stalno izmjenjuju uloge učenice i učiteljice. U školi sam, zajedno s kolegicom stručnom suradnicom Simonom Borko, vodila radionice za roditelje djece predškolske dobi. Radionice su pridonijele osnaživanju roditelja u radu s njihovom djecom i boljoj povezanosti i suradnji sa školom. Također smo kroz projekt „MenCare„ radile s očevima kako bi se osvijestila važnost uloge oca u odgoju i obrazovanju djeteta.

Defektologinja Simona Borko: Škola u kojoj se svi osjećaju dobro 

Stručni tim Osnovne škole dr. Ivana Novaka Macinec čine dvije stručne suradnice: pedagoginja Ela Okreša Đurić i ja, defektologinja Simona Borko. Pohvalila bih izvrstan preventivni program Trening životnih vještina koji se od 2016. godine uspješno provodi u svim međimurskim osnovnim školama. Provode ga razrednici 4., 5., 6. i 7. razreda, uz koordinaciju stručnih suradnika.

U svakom smo trenutku na raspolaganju učiteljima za dogovore oko izvođenja svih aktivnosti koje čine život škole: rad na poboljšanju kvalitete podučavanja, rješavanje problema u ponašanju i disciplini učenika ili pak suradnju s roditeljima učenika. Značajan doprinos u svakodnevnom radu s učenicima i roditeljima pruža nam djelatnost Školske medicine Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije (dr. Diana Uvodić-Đurić i medicinski tehničar Nikola Barat), kao i djelatnici Centra za socijalnu skrb Čakovec. Njihova uključenost u život škole pomaže nam ispuniti naš zajednički cilj: stvoriti sigurno i poticajno okruženje u kojem svaki učenik može napredovati, biti prihvaćen i osjećati se dobro.

Kristinka Vugrinec: Ponosni na našu Medijsku grupu 

Iako OŠ dr. Ivana Novaka Macinec polazi većina učenika kojima hrvatski jezik nije materinski ni prvi jezik, ipak u tome području učenici postižu zapažene rezultate. U prošloj školskoj godini naša učenica je bila županijska prvakinja iz hrvatskoga jezika te je sudjelovala i na državnome natjecanju.

Već skoro deset godina kao izvannastavna aktivnost djeluje Medijska grupa u kojoj učenici usvajaju osnove fotografije te stvaraju kratke dokumentarne filmove i televizijske reportaže. Sve je počelo sa snimanjima školskih priredbi, stvaranjem i uređivanjem kratkih videa, no nakon što je škola dala podršku za stručnim usavršavanjima iz područja medijske kulture, otvorile su se nove mogućnosti za rad.

Gotovo svake godine filmovi budu uključeni u Smotru hrvatskoga školskoga filma, Reviju hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, tri puta su bili među nagrađenim filmovima na natječaju Mali DOKUart za najbolji dječji dokumentarni film (jednom je osvojen Grand Prix) te su također tri puta sudjelovali na međunarodnom filmskom festivalu DUFF u Dubrovniku gdje su jednom prilikom osvojili prvu nagradu za najbolji dokumentarac djece do 15 godina. Ove godine zapažen uspjeh postigao je dokumentarni film „Huligani“ koji progovara o učiteljima s tetovažama.

Boris Tomašić: Važan angažman u promicanju prometne kulture

Svoje prve učiteljske dane započeo sam kao apsolvent još davne 1979. i 1980. godine u OŠ Domašinec, no tada je slijedio odlazak na jednogodišnje služenje obaveznog vojno roka ondašnje države. I već 1. veljače 1982. godine, kao najmlađi član kolektiva, s tek 24 godine starosti, zakoračio sam u zbornicu stare zgrade škole u Macincu.

Škola je u Macincu vjerojatno bila i prva u Hrvatskoj koja je još ranih devedesetih godina prošlog stoljeća ukazivala na specifičnosti obrazovanja učenika romske nacionalnosti, iako je tada njihov udio u ukupnom broju bio ispod 30 % (danas 90 %). Tako je još 1994. godine škola bila organizator i domaćin 1. državnog savjetovanja na temu obrazovanja romske djece, a slično je bilo i u narednim godinama.

Možda da spomenem i moj angažman u radu s učenicima na promicanju prometne kulture. Naime, od 1994. godine do pandemijske 2019. godine moji su se učenici na natjecanjima i smotrama prometne manifestacije “Sigurno u prometu” čak 25 godina uzastopce plasirali na državne razine natjecanja, a osvajajući na njima prva i druga mjesta, u šest su navrata predstavljali ekipu Republike Hrvatske i na najvišoj, europskoj razini natjecanja. Tako su i učenici OŠ Macinec uzastopno od 1994. do 2000. godine odlazili na spomenuta državna natjecanja. 

Bernarda Novak: Dobra praksa s drugim učiteljima 

Moje je prvo radno mjesto ujedno i sadašnje, Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec. Sjećam se svojih prvih dana prije 35 godina u staroj školi. Predavala sam povijest, prirodu, matematiku i domaćinstvo u višim razredima. Nakon toga radila sam u predškoli i tek nakon dvije godine dobila priliku raditi u razrednoj nastavi. Vanjska sam suradnica AZOO-a. Voditeljica sam Županijskog stručnog vijeća učitelja razredne nastave Međimurske županije. Edukatorica sam u Pučkom otvorenom učilištu Korak po korak koje se bavi stručnim usavršavanjem učitelja u pristupu usmjerenom na dijete. Dijelim svoju praksu s drugim učiteljima u zajedničkoj želji za osobnim razvojem i poboljšanjem kvalitete odgojno-obrazovnog rada.

Foto: Zlatko Vrzan

Ostavi komentar