Od ponedjeljka u čakovečku bolnicu bez ispunjavanja trijažnog listića

trijaža

Zbog povoljnije epidemiološke situacije u Međimurju, od ponedjeljka, 12. srpnja u Županijskoj bolnici Čakovec ukida se epidemiološka trijaža na prednjem glavnom ulazu ili suterenu.

Ukida se epidemiološka trijaža

S obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju vezano za epidemiju bolesti COVID-19, od ponedjeljka 12. srpnja korisnici usluga Županijske bolnice Čakovec mogu ući u bolnicu na prednji glavni ulaz ili suteren (ulazak stražnja strana kod garaže-dosadašnja trijaža). Epidemiološka trijaža više se neće provoditi na ulasku u bolnicu, već usmeno direktno na samom odjelu ili poliklinici gdje korisnik dolazi, te više ne postoji obaveza ispunjavanja trijažnog listića, javljaju iz bolnice.

Ukoliko se radi o hitnim pacijentima pacijenti se javljaju direktno na OHBP (objedinjeni hitni bolnički prijem) ili prema tegobama na odjel pedijatrije, odjel ginekologije, odjel oftalmologije i odjel psihijatrije.

I dalje je obavezno poštivanje epidemioloških mjera

U slučaju da se radi o pozitivnim ili suspektnim pacijentima, isti su dužni najaviti svoj dolazak na brojeve telefona: OHBP: 375-345, HITNA PEDIJATRIJA: 375-205, 0992530231; HITNA GINEKOLOGIJA: 375-236 (ginekologija), 375-235 (rađaona); HITNA PSIHIJATRIJA: 0993109379, HITNA OFTALMOLOGIJA 099 399 6751; KLINIČKI LABORATORIJ: 375-356 (vađenje krvi u 15 h); RADIOLOGIJA: 0993081873 (slikanje u 15 h na vanjskom ulazu za radiologiju).

Naglašavamo da je i dalje obavezno poštivanje epidemioloških mjera te je obvezno nošenje zaštitnih maski i pridržavanje razmaka prilikom ulaska u bolnicu.

Iz Županijske bolnice Čakovec zahvaljuju na dosadašnjoj suradnji te mole da svi korisnici usluga poštuju novu organizaciju rada Županijske bolnice Čakovec, te da se kao i do sada suspektni ili COVID-19 pozitivni pacijenti najave telefonski.

Ostavi komentar