Nekretnine Nedelišće: Nakon nepravomoćne presude, podnijeli smo žalbu Visokom trgovačkom sudu RH

nedelisce-trate-1024x682
žalba Visokom trgovačkom sudu RH

Nepravomoćna presuda varaždinskog Trgovačkog suda, temeljem koje društvo Nekretnine Nedelišće d.o.o. mora isplatiti sve troškove suđenja tuženicima, neugodno je odjeknula u Nedelišću. Ne mireći se s time, u zakonski propisanom roku, podnijeli su žalbu i to Visokom trgovačkom sudu RH. A općinski načelnik, Darko Dania, poslao je za javnost priopćenje koje donosimo u cijelosti.

“Kao što je javnosti poznato, društvo Nekretnine Nedelišće d.o.o., čiji je osnivač i jedini član Općina Nedelišće, sklopilo je 22. rujna 2011. godine Ugovor o građenju s društvom Team d.d. Mursko Središće, sada u stečaju, sa svrhon izgradnje Sportsko-rekreacijskog centra Trate u Nedelišću, pri čemu je Team bio izvođeč, na temelju projektne dokumentacije izrađene po društvu Urbia d.o.o. Čakovec, dok je stručni nadzor obavljalo društvo M-Investa d.o.o. Čakovec.

Primopredaja radova izvršena je dana 16. listopada 2013. godine, pri čemu radovi nisu preuzeti u cijelosti zbog uočenih nedostataka na objektu.

Na samom objektu kontinuirano su se javljali problemi s prodorom vode u objekt, što je uzrokovalo znatna oštećenja vlagom na cijelom objektu. Unatoč reklamaciji, ovi nedostaci nisu bili otklonjeni, pa se izvođač Team d.d. obvezao sanirati hidroizolaciju na tribinama u proljeće 2015. godine, međutim sanacija nije obavljena.

Kako Team nije pristupio sanaciji, Nekretnine Nedelišće d.o.o. su u ožujku, odnosno travnju 2015. godine, radi pravne zaštite angažirale odvjetnike iz jednog odvjetničkog društva, te angažirale neovisnog stalnog sudskog vještaka građevinske struke u cilju utvrđivanja nedostataka na objektu i utjecaju podzemnih, procjednih i oborinskih voda na objekt SRC Trate.

Vještaćenje je provedeno u svibnju 2015. godine, te je vještak utvrdio niz nedostataka u provedenim radovima, ali i nedostatke u provođenju stručnog i projektantskog nadzora a posumnjao je i u kvalitetu ugrađenog betona, koji je trebao biti vodonepropusan, s obzirom da je Team odlučio ne izvesti hidroizolaciju, koja je bila predviđena projektom. USlijed toga, vještak je angažirao neovisni laboratorij za ispitivanje betona, te je laboratorijskim ispitivanjem uzorka betona utvrđeno da beton ne zadovoljava razrede nepropusnosti prema važećim normama.

Na temelju ovako provedenih ispitivanja, utvrđeno je da sveukupna šteta na objektu iznosi 4.020.029,32 kn.

S obzirom na ovakva utvrđenja, u kolovozu 2015. godine, Nekretnine Nedelišće d.o.o. obratile su se Triglav osiguranje d.d., s kojim je Team imao sklopljenu policu osiguranja od odgovornosti, i koje je izdalo odgovarajuću Garanciju, a u isto vrijeme Nekretnine Nedelišće uputile su Team d.d., kao i i nadzoru i projektantu Obavijest o nedostatcima i zahtjev ua otklanjanjem nedostataka u primjerenom roku.

Team je dostavio plan sanacije, za koji je društvo Nekretnine Nedelišće d.o.o. u konzultacijama sa stručnjacima građevinske strukeutvrdilo da je nodostatan, pa je zatražilo da Team izradi detaljan plan sanacije, što je Team otklonio te konačno u proljeće, 2016. godine naveo da je dužnost investitora da izradi plan sanacije.

U proljeće 2016. godine, postojali su i određeni pregovori s osiguranjem za isplatu određenog iznosa, no konačna ponuda osiguravatelja nije bila prihvatljiva, zbog dodatnih uvjeta koje je osiguranje postavilo, kako bi došlo do sklapanja nagodbe.

Tijekom 2016. godine, Nekretnine Nedelišće d.o.o. naručile su od jednog trgovačkog društva projekt sanacije, te je u sklopu tog projekta provedeno i novo ispitivanje betona, kojim je ponovno utvrđeno da je ugrađeni beton loše kvalitete i vrlo velike propusnosti. Nekretnine Nedelišće d.o.o. prijavile su svoju tražbinu naknade štete u stečajnom postupku protiv Team d.d. pred Trgovačkim sudom u Varaždinu, a koju je tražbinu stečajni upravitelj u cijelosti osporio, pa su Nekretnine Nedelišće d.o.o. pokrenule parnični postupak radi utvrđenja tražbine i isplate, protiv Team d.d., Urbia d.o.o., M-Investa d.o.o. te Triglav osiguranja d.d., a kako je to javnosti poznato iz objava pojedinih dijelova presude u nekim medijima.

U tijeku postupka sud je saslušao niz svjedoka, kao i predstavnike stranaka, te je proveo građevinsko vještačenje. Građevinskim vještačenjem po vještacima angažiranim u parničnom postupku pojedine okolnosti, osobito u pogledu kvalitete betona, utvrđene su suprotno od utvrđenja vještaka angažiranih od strane Nekretnine Nedelišće d.o.o.

Napominjemo da je i vještak angažiran od strane suda utvrdio nedostatke u izvođenju radova od strane Team d.d., međutim prvostupanjski sud je zbog svojih pravnih stajališta odbio tužbu u cijelosti, te je naložio Nekretninama Nedelišće d.o.o. da tuženicima nadoknade parnične troškve, a o čemu su izvjestili pojedini mediji.

Nekretnine Nedelišće d.o.o. smatraju da su u postupku povrijeđene postupovne odredbe te da sud nije pravilno utvrdio činjenično stanje niti je pravilno primjenio pravo, pa su stoga podnijele žalbu protiv presude u kojoj su osporile pravilnost zaključaka suda, a o kojoj će odluku donijeti Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. 

Kako postupak nije pravomoćno okončan, nismo u mogućnosti detaljnije komentirati presudu a svoja stajališta Nekretnine Nedelišće d.o.o. iznijela su u opširnim žalbenim navodima”. 

 

 

Ostavi komentar