Mario Vukoja izabran u Nacionalno vijeće sporta

europski tjedan sporta 3 jakopec 5 vukoja
Mario Vukoja

Mario Vukoja, sportski direktor i trener Gimnastičkog kluba Marijan Zadravec Macan, visoki dužnosnik u Hrvatskom gimnastičkom savezu, međunarodni gimnastčki sudac i dopredsjednik Zajednice sportova MŽ-a, izabran je odlukom Sabora RH u najviše stručno tijelo hrvatskog sporta – Nacionalno vijeće sporta.

Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj. Nacionalno vijeće za sport, sukladno članku 4. Zakona o sportu ima predsjednika i dvanaest članova, koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor i to predsjednika i šest članova na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, tri člana na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga sportskog saveza gluhih i jednog člana na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvatski sabor svake dvije godine imenuje po šest članova Nacionalnog vijeća za sport, a predsjednika imenuje svake četiri godine.

Sada po prvi put i međimurski sport u njemu ima svog predstavnika Marija Vukoju.

 

 

Ostavi komentar