Međimursko veleučilište nalaz revizije predalo DORH-u radi sumnje na kršenje zakona

Međimursko veleučilište u Čakovcu šalje priopćenje koje donosimo u cijelosti u nastavku: 

Nakon stupanja na mjesto dekana, 1. listopada 2019. godine, te promjenom cijele uprave Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, preuzeli smo svu poslovnu i financijsku dokumentaciju, te smo uočili određene nedostatke i moguće nepravilnosti.

Zbog opsežnosti i kompleksnosti dokumentacije zatražili smo od Upravnog vijeća da u rebalansu financijskog plana predvidi stavku i sredstva za neovisnu vanjsku reviziju poslovanja za protekle četiri godine, odnosno jedno mandatno razdoblje bivše uprave Veleučilišta.

Revizijska kuća, koja je angažirana na temelju provedenog natječaja, izvršila je analizu poslovanja i ključnih pokazatelja za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2019. godine, te dostavila izvještaj 10. lipnja 2020. godine.

Nakon primitka izvještaja, te pregledom istog uz pravno savjetovanje odvjetnika, utvrdili smo da činjenice koje su utvrđene u revizijskom nalazu ukazuju na postojanje određenih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju i vođenju poslova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu u zadnje četiri godine.

Štoviše, uvidom u sadržaj Revizijskog nalaza utvrđeno je da određena postupanja odgovornih osoba u MEV-u u promatranom razdoblju upućuju na postojanje osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela iz čl. 246. Kaznenog zakona – Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, kao i čitavog niza prekršaja vezanih uz vođenje poslova MEV-a. 

Budući da je odredbom iz čl. 204. Zakona o kaznenom postupku propisano da je svatko dužan prijaviti kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, predali smo dokument „Izvještaj o obavljenim dogovorenim postupcima sukladno MSPU 4400- Revizija poslovanja za razdoblje 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2019. godine“ nadležnom državnom odvjetništvu na daljnje postupanje. 

Isto tako, mi ćemo provesti postupke unutar Veleučilišta prema svima koji su se na bilo koji način ogriješili o zakon ili Statut Veleučilišta. Od početka mandata, nova uprava Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, zalaže se za transparentnost i otvorenost prema svim dionicima, te za striktno poštivanje svih zakonskih odredbi. Valja naglasiti da nastavni proces ovime nije ugrožen, jer se radi o uskom krugu ljudi bliskih bivšoj upravi, dok većina nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika vrijedno i marljivo odrađuje svoje poslove i zadatke, stoji u priopćenju koje potpisuje dekan Igor Klopotan. 

Ostavi komentar