Međimurje kao jedinstvena zona: Potreban je dogovor svih načelnika i gradonačelnika

Župan Matija Posavec osvrnuo se na pitanje propusnica i jedinstvene zone kretanja na području Međimurske županije.

-Prije svega meni je žao da je iz jedne dobre ideje, kad govorimo o e-propusnicama, izašla jedna trakavica koja uopće nije bila potrebna. Stožer civilne zaštite Međimurske županije temeljem preporuke epidemiološke struke, našeg razmišljanja, temeljen kontakta s našim građanima, dao je inicijativu da zbog kompaktnosti, broja općina i gradova, te da svaka općina nema ustanove za zadovoljavanje osnovnih potreba, s obzirom da smo to išli uspoređivati s Gradom Zagrebom, te Istarskom županijom koja je krenula s inicijativom kretanja bez propusnice po svojim zonama, da Međimurje može biti jedinstvena zona kretanja.

Mišljenje epidemiološke struke je bilo pozitivno, kreirali smo sporazum, te isti dali na potpisivanje gradonačelnicima i načelnicima. 22 načelnika općina sporazum je potpisalo, tri gradonačelnika su se usprotivili toj ideji. Nakon toga jedinstvena zona kretanja nije bila moguća, jer mi kad smo se obratili Stožeru Republike Hrvatske oni su rekli dobro, ali dostavite nam sporazume, kako bi na temelju tih sporazuma i epidemiološke struke mogli odlučivati.

Nacionalni stožer ništa nije zabranio, do nas takva informacija nije došla. Međutim nakon svega situacije je takva da jedino što nam preostaje da se načelnici i gradonačelnici dogovore među sobom kakvu zonu kretanja žele, istaknuo je župan Posavec.

Ostavi komentar