Imendan slave Marija, Magdalena, Magda i Manda

Izvor: freepik

Prema katoličkom kalendaru, imendan slave osobe imena Marija, Magdalena, Magda i Manda.

Označite najdražu Mariju, Magdalenu, Magdu ili Mandu- čestitajte im imendan i uljepšajte topli dan!

Marija je biblijsko ime. Najčasnija je Isusova Majka. Upravo s obzirom na nju, Marija je vijekovima najraširenije ime u hrišćanskim zemljama, s vrlo mnogo verzija, a često i u sklopu s drugim imenima.

Magdalena je ime i vodi porijeklo od grčkog imena Magdalene koje je nastalo po nazivu naselja Magdale u Galileji, znači osobu koja je čvrsta kao kula. Prvobitno je bilo Marija iz Magdale da bi se vremenom osamostalilo u lično ime.

Magda je ime i vodi porijeklo od grčkog imena Magdalene koje je nastalo po nazivu naselja Magdale u Galileji, znači osobu koja je čvrsta kao kula. Prvobitno je bilo Marija iz Magdale da bi se vremenom osamostalilo u lično ime. Izvedeno od imena Magdalena.

Manda je ime izvedeno od imena Magdalena. Vodi porijeklo od grčkog imena Magdalene koje je nastalo po nazivu naselja Magdale u Galileji, označava osobu čvrstu kao kulu. Drugi oblici ovog imena su Magdalina, Mandica i Madlena.

Izvor: https://www.knjigaimena.com/

 

Ostavi komentar