Imendan danas slave Terezija i Valter

Prema katoličkom kalendaru imendan danas slave Terezija i Valter. 

Ime Terezija je žensko ime grčkog porijekla. Značenje imena dolazi od grčkog therasia što je naziv dva otoka. Smatra se kako naziv potječe od glagola therao u značenju loviti ili od therizo u značenju ljetovati, sjediti na suncu, kositi. Muški oblik ovog imena je Terezijo.

Valter je muško ime njemačkog porijekla. Nastalo je od imena Walther, spajanjem riječi waltan što znači vladati i riječi heri što znači vojska, u prenesenom značenju onaj koji upravlja vojskom. Drugi oblik ovog imena je Walter.

Izvor: Knjiga imena

Ostavi komentar