DVD Sveti Križ već je 1934. godine slavio 40. obljetnicu društva

Foto: DVD Sveti Križ

Prvi zapis da je DVD Dravski Sveti Križ slavio 40. obljetnicu 1934. godine upućuje da je društvo osnovano 1894. godine, ali nije registrirano, kao ni druga društva u Međimurju u tadašnjim prilikama ili nije zadržalo kontinuitet opstanka. Tako u Zborniku hrvatskog vatrogastva kao službena godina osnutka sadašnjeg društva stoji 1937. godina.

Priču o DVD-u Sveti Križ ispričala nam je aktualna predsjednica društva Jadranka Sermek, a možete ju pročitati u aktualnom broju Međimurskih novina koje možete pronaći diljem Međimurja, od petka 12. veljače!

Ostavi komentar