DVD Ivanovec tradiciju vatrogastva njeguje od 1923. godine

Tradiciju vatroagstva na području Međimurske županije njeguje DVD Ivanovec. Ovo vatrogasno društvo osnovano je davne 1923. Osnivači društva bili su Novak Ivan, Mesarić Franjo, Bašek Roko, Kovačić Stjepan, Ivančić Tomo, Bernat Ivan, Čalopek Florijan, Bujanić Josip, Bujanić Ivan, Bernat Stjepan, Horvat Franjo, Vibovec Đuro, Vibović Imbra, Novak Jakob, Ivančić Imbra, Jurinec Franjo, Novak Vinci, Domjanić Antun, Berbnić Stjepan.

Danas DVD Ivanovec broji 100 aktivnih članova od kojih je 60 članova starijih od 18 godina te 40 članova u dobi od 6 do 18 godina. Tim brojkama moraju dodati još 300 podupirajućih članova mjesta. Potrebno je spomenuti da postoje dva vatrogasna društva, uz DVD Ivanovec djeluje i DVD Gornji Vidovec. DVD Ivanovec djeluje na području Vatrogasne zajednice grada Čakovca. Njihovo se djelovanje svodi na preventivno djelovanje u mjestu.

O DVD-u Ivanovec pročitajte u aktualnom broju Međimurskih novina od petka, 20. studenog!

Ostavi komentar