ZLIKOVCI U PRIRODI: Kako prepoznati crvenouhu kornjaču?

Monika Cindrić, Antonio Krušelj i Ivana Horvat
Monika Cindrić, Antonio Krušelj i Ivana Horvat

Crvenouha kornjača (Trachemys scripta) invazivna je vrsta u Republici Hrvatskoj i prijetnja je autohtonoj barskoj kornjači (Emys orbicularis). Snažnija je, agresivnija i veća od domaće kornjače te u nadmetanju za hranu na prirodnom staništu crvenouha, kao i žutouha kornjača (Trachemys scripta scripta) izlaze kao pobjednici. Na području Hrvatske zabilježeni su nalazi crvenouhe kornjače, žutouhe kornjače i hibridi ovih dviju vrsta, ističe se u Priručniku o prepoznavanju i postupanju s invazivnim stranim vrstama (MINGOR (2022); Zagreb, srpanj 2022).

Naseljavaju bare, ribnjake, jezera i druga slatkovodna staništa u blizini ljudskih naselja. Puštanje kornjača koje su bile kućni ljubimci u prirodu, najčešći je razlog njihovog širenja i negativnog utjecaja na zavičajne vrste. Crvenouha kornjača u Hrvatsku je vjerojatno unesena 1970-ih godina. Prirodno područje rasprostranjenosti crvenouhe kornjače je Sjeverna Amerika.

Crvenouha kornjača - foto rr
Lijepa crvena pruga iza oka glavni je znak prepoznatljivosti crvenouhe kornjače

Crvena pruga kod oka

Iako nalikuje zavičajnoj barskoj kornjači crvenouha kornjača se od nje razlikuje po crvenom obojenju kod oka. Crvena pruga iza oka pruža se do grla. Prepoznatljiva je i po tome što na bradi ima niz tankih prugica, a na trbušnoj strani oklopa ima mnogo tamnih nepravilnih mrlja.

Žutouha kornjača - foto Antonio Krušelj
Žutouha kornjača ima žutu mrlju iza oka

 Žuta mrlja kao slovo “S”

Žutouha kornjača iza oka ima debelu žutu mrlju u obliku slova „S‟ i ta se mrlja može spojiti s prugom na vratu. Crvenouha i žutouha kornjača međusobno se razlikuju i po obojenju oklopa na trbušnoj strani: crvenouha kornjača ima mnogo tamnih nepravilnih mrlja na trbušnoj strani oklopa, a kod žutouhe kornjače je oklop u potpunosti žut s nekoliko crnih mrlja na ljuskama bliže glavi.

zutouha kornjac - foto rr_resize
Na trbušnoj strani žutouha kornjača gotovo da i nema mrlja

„Zlikovci u prirodi“

Crvenouha i žutouha kornjače nalaze se na tzv. crnoj listi stranih invazivnih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj Uniji. S ciljem sprječavanja daljnjeg širenja stranih invazivnih vrsta u Republici Hrvatskoj, zakonom je zabranjeno držati, stavljati na tržište ili na bilo koji drugi način distribuirati vrste s navedene liste.

Monika Cindrić
– Priručnik o prepoznavanju i postupanju s invazivnim stranim vrstama, stručna je literatura za prepoznavanje invazivnih stranih vrsta, – ističe Monika Cindrić

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode kroz projekt „Zlikovci u prirodi“ provodi aktivnosti kontrole širenja populacija četiri invazivne strane vrste u Međimurju: žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera), prava svilenica (Asclepias syriaca), Mantegacijeva šapika (Heracleum mantegazzianum) i crvenouha kornjača (Trachemys scripta). U fokusu su lokacije koje su utvrđene u okviru projekta “Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta po skupinama”.

Nalaz crvenouhe kornjače dojavite međimurskim čuvarima prirode.Kontakt osoba je Ivana Horvat (095 307 11 07).

Crvenouha kornjača – Prijatelj u domu. Neprijatelj u prirodi!

Crvenouha i žutouha kornjača
Crvenouha i žutouha kornjača

 

lentica vidljivost projekta ZUP

Medijska kampanja projekta „Zlikovci u prirodi“ financirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz Javni poziv za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 6/2023).

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode.

 

Ostavi komentar