Završna konferencija projekta MONMUR kroz koji se prati kvaliteta površinskih i podzemnih voda s naše i mađarske strane

Sudionici završne konferencije projekta koji prati onečišćenje voda

U četvrtak, 28. srpnja u Čakovcu u dvorcu Zrinskih – Multimedijalna dvorana Riznice Međimurja, održana je završna konferencija projekta MonMur za monitoring podzemnih i površinskih voda u Međimurskoj županiji i mađarskoj Zala županiji.

U sklopu projekta prikupljali su se uzorci vode iz rijeke Mure, uzorci vode sa područja vodocrpilišta Nedelišće i Prelog te mađarskih vodocrpilišta Mlinarci, Letenje i Kerestur, kao i uzorci ulaznih i izlaznih otpadnih voda na pročistačima otpadnih voda u Međimurju (Čakovec, Donji Kraljevec i Podturen) te u mađarskoj Zala županiji (Letenje, Serdahelj, Mlinarci i Kerestur).

Cilj je bio pratiti kvalitetu površinskih i podzemnih voda analizirajući kemijske i mikrobiološke parametre, organske zagađivače, ostatke lijekova, poput antibiotika, antidepresiva, analgetika i lijekova protiv epilepsije te metale i pesticide.

Projekt se provodi od 1. kolovoza 2020.godine i bespovratna financijska sredstva osigurana su iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska u iznosu od 85% prihvatljivih troškova. Vodeći partner je Délzalai Viz- vodovod i kanalizacija Nagykanisza, a u Međimurskoj županiji projektni partner su Međimurske vode, kao javni isporučitelj vodnih usluga na području Međimurske županije. Ovim partnerima pridružio se i mađarski partner Sveučilište Pannónia, Erno Soós Centar za istraživanje i razvoj vodnih tehnologija.

Na završnoj konferenciji izložene su prezentacije dosadašnjeg rada na projektu koji završava  31. srpnja 2022. godine. Svaki od partnera kao i vanjski sudionici stručne konferencije, izložili su postignute rezultate projekta u protekle dvije godine te zanimljivosti i inovativnosti s područja pročišćavanja otpadnih voda, digitalizacije sustava te provedbe kemijskih i mikrobioloških analiza pitkih i otpadnih voda.

Završnom stručnom studijom koja je objavljena na http://monmur.sooswrc.hu/documents izrađena je ocjena stanja naših površinskih i podzemnih voda, identifikacija izvora onečišćenja te je stvorena on line baza mjerenih podataka, a sve sa ciljem sprječavanja daljnjeg onečišćenja voda.

Obzirom na postignute dosadašnje rezultate, partneri projekta na završnoj konferenciji donijeli su zaključak da žele nastaviti ovaj projekt i u slijedećem programskom razdoblju Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska te će se projekt ponovo kandidirati za dobivanje bespovratnih sredstava iz navedenog EU programa.

Konferenciji su prisustvovali brojni sudionici uživo, a ista se održala i online putem Zoom aplikacije kako bi konferenciju mogli pratiti svi oni sudionici iz Mađarske i Hrvatske koji nisu mogli biti prisutni u samoj dvorani.

 

Ostavi komentar