Zahtjev za smjenom ravnatelja bolnice Tomislava Novinščaka upućen Skupštini koja nije nadležna

tomislav novinščak
Tomislav Novinščak, ravantelj bolnice nakon čijeg dolaska se strasti u bolnici nisu smirile već dapače razbuktale.

Krajem veljače ove godine u maloj vijećnici Međimurske županije održan je prošireni sastanak odbora za zdravstvo Međimurske županije. skupštinsko tijelo, na čijem čelu je vijećnik HDZ-a Goran Kozjak, kirurg u bolnici. Odbor za zdravstvo izrazio je zabrinutost stanjem u bolnici, na svim  razinama, financijskim, stručnim, organizacijskim, međuljudskim , te su u zaključku nakon Odbora  zatražili: – da se na Skupštini Međimurske županije iskaže nepovjerenje Sonji Tošić Grlač, predsjednici Upravnog vijeća i Tomislavu Novinščaku, ravnatelju Županijske bolnice Čakovec.

U četvrtak se ta tema našla na Županijskoj skupštini, ali nejasno s kojim ciljem, osim dakako političkim. Naime, Županijska skupština nema ovlasti mijenjati ravnatelja  bolnice Čakovec, a predsjednici kao i članovima Upravnog vijeća koje imenuje župan je 29. travnja ionako istekao mandat. Tako sastav novih članova eventualno može biti predmet dogovora među političkim strankama baš zgodno u vrijeme dogovora za izbore. Upravno vijeće sad čini pet članova, od kojih tri bira župan, a ostala dva su iz bolnice. Tri člana koje bira župan dovoljna su većina da odluče tko će biti ravnatelj bolnice. Prema tome nema nikakve sumnje da politika bira ravnatelja, ma tko došao na to mjesto.

Opširnije o toj temi sa Skupštine na kojoj su glavni akteri bili liječnici, a vijećnici promatrači pročitajte u novom broju Međimurskih novina koje su u prodaji od petka, 22. svibnja.

Ostavi komentar