Za zaštitu međimurskog konja iz općinskih i gradskih proračuna traže 3 kune po stanovniku

međimurski konj
Međimurski konj, Foto: Ivan Šardi

Josip Grivec, zamjenik župana te predsjednik Savjeta za očuvanje i zaštitu međimurskih pasmina domaćih životinja, na kolegiju načelnika i gradonačelnika kazao je kako Međimurje obiluje nizom zaštićenih životinjskih vrsta, no trenutno je najugroženiji međimurski konj, autohtona hrvatska pasmina koja je pred izumiranjem. Ostalo je tek 30-ak jedinki.

– Odradili smo nekoliko sastanaka u Ministarstvu poljoprivrede i obećano je da će prvim rebalansom proračuna Republike Hrvatske u proračun ući stavka za financiranje osnivanja ergele međimurskog konja. Financijsku podršku dat će Međimurska županija, a očekujemo da se uključe i gradovi i općine.  Načelnike i gradonačelnike na kolegiju je zamolio: -Molim vas da kao prijedlog sufinanciranja uvažite jednokratni model 3 kune po stanovniku koji neće ostati stalna obaveza naših građana, a sredstva će se koristiti za sve pasmine, poručio je Grivec. U zahtjevu ga je podržao i dugogodišnji ljubitelj i zaštitnik pasmine međimurskog konja Marijan Belčić koji je istaknuo kako se u Ministarstvu poljoprivrede proteklih godinu dana raspravlja oko mogućih modela očuvanja ove pasmine konja.

Zvuči jednostavno i malo, ali nije baš tako jednostavno i pitanje je hoće li općinska i gradska vijeća podržati ovaj model. Čakovec bi po tom modelu, izračunao je gradonačelnik Kovač, morao izdvojiti 75.000 kuna. Uputio ih je na javni natječaj koji se raspisuje za financiranje udruga putem predočenih programa kad se mogu javiti za potrebna sredstva. Gradonačelnik Stjepan Kovač je kazao da svojom odlukom može izdvojiti samostalno 5000 kuna kao pomoć, ali da za iznos koji se traži  nema predviđena sredstva u proračunu.

Višnja Ivačić, predsjedavajuća kolegija načelnika i gradonačelnika na kome se raspravljalo o tome zaključila je raspravu uz molbu da gradonačelnici i načelnici pripreme prijedlog Sporazuma o prihvaćanju kriterija i obaveza jednokratne pomoći prema očuvanju autohtone međimurske pasmine konja. Na njihovim je Vijećima da odluče hoće li podržati sporazume ili će za zaštitu međimurskog konja morati tražiti i druge modele financiranja.

Tri kune po glavi ne zvuči puno, ali treba imati na umu da se za Međimursku zakladu solidarnosti Katruža za nabavku lijekova i terapija bolesnima koje ne financira Fond zdravstva iz općinskih i gradskih proračuna izdvaja jedna kuna po glavi stanovnika i to na dobrovoljnoj bazi.

 

Ostavi komentar