Virtualna nastava u Međimurskoj županiji!

Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje Međimurske županije Blaženka Novak istaknula je kako je Međimurska županija pripremila sve što je bilo potrebno za rad na daljinu, škole su dobro opremljene te svi učenici u našim školama imaju potrebnu opremu. „Ministarstvo je ponudilo pomoć ukoliko je potrebno još nešto dodatno osigurati te su se javili i donatori, a o čemu su ravnatelji svih škola u Međimurju informirani. Ne možemo se nažalost pohvaliti da sva djeca u našoj županiji koriste opremu i redovito prate nastavu. Svi razrednici nastojali su kontaktirati s roditeljima takve djece i upozoriti ih na potrebu uključivanja na nastavni proces, a velik doprinos u romskim naseljima daju i romski pomagači. U sadašnjem načinu odvijanja nastavnog procesa, roditelji daju velik doprinos i imaju ključnu zadaću. Molimo ih zbog toga da pomognu svojoj djeci da ovaj trenutak shvate kao izazov u kojem njihova djeca stječu ne samo znanje, nego prije svega vještine koje će im potrebne cijelog života. Shvatimo da u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, bez obzira na teškoće i na iznimno velik angažman svih učitelja, profesora, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja imamo priliku ispravljati najveći dosadašnji nedostatak našeg obrazovnog sustava, a to je usvajanje vještina. Roditelji su uočili da su djeca opterećena nastavom i da imaju mnogih otvorenih pitanja i problema u situaciji u kojoj se sada nalazimo, tako da je ovaj trenutak ponavljanja zapravo u kojoj se promišlja gradivo, ali i mali predah do slijedećeg tjedna kada  će započeti proces ocjenjivanja. Želim upozoriti roditelje da i u tom trenutku pred djecu ne postavljaju prevelike zahtjeve i da im nastoje pomoći. Određeni postupci u sustavu školovanja imaju i svoje termine, ako što su upisi, pregledi pa i sama planiranja, oni su bili postavljeni u optimalnim rokovima koji sada neće biti moguće ispuniti, ali su ipak takvi da se do početka naredne školske godine, stignu obaviti svi poslovi.“

Ostavi komentar