Vinarije Cmrečnjak i Štampar raskinule ugovor o kupoprodaji nekretnine na Mađerki s Općinom Štrigova

Rajko Cmrečnjak i Bojan Štampar

Vinarije Cmrečnjak i Štampar šalju priopćenje za medije koje u nastavku u cijelosti objavljujemo. 

S Općinom Štrigova, dana 30.4.2019. god. sklopili smo kupoprodajni ugovor, kojim prodajemo naše nekretnine na lokaciji “Mađerka” površine oko 1.700 m2, s raskidnim uvjetom plaćanja kupoprodajne cijene najkasnije do isteka godine dana, računajući od datuma sklapanja ugovora. 

Do sklapanja ugovora o kupoprodaji došlo je radi zajedničkog sudjelovanja u projektima ‘Svjetski centar Pušipela (Štrigova) – prezentacija vinarstva, vinoteka, centar izvrsnosti sommelierstva i centar za posjetitelje Međimurske vinske ceste.  Navedeni projekti  uključeni su u Strateški marketing plan turizma Međimurske županije 2014-2020 i u cilju izgradnje prepoznatljivog identiteta i privlačnosti Međimurja, kao turističke destinacije. 

U najboljoj vjeri sklopili smo ugovor o kupoprodaji, dopustili smo kupcu Općini Štrigova upis prava vlasništva u zemljišne knjige odmah po sklapanju ugovora iako je ugovoreno plaćanje u roku od godinu dana i s raskidnim uvjetom. Sve to učinili smo u želji da se zajedničkim snagama provedu navedeni projekti koji su i popraćeni  posebnim priredbama  kao što je Vincekov pohod, Urbanovo, Martinje i sl., a  sve radi daljnje unapređenja i razvoja našeg međimurskog kraja.

Međutim, nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji, kupac Općina Štrigovo nije apsolutno ništa učinila u pogledu ispunjenja svojih obveza iz kupoprodajnog ugovora kao niti obećanja vezana za provođenje razvojnih turističko poslovnih projekata koje spominjemo. Jednostavno, upisom u zemljišne knjige, Općina Štrigova  očito je došla do željenog zemljišta i nakon toga uopće joj nije stalo do zajedničke suradnje, a još manje do plaćanja ugovorene kupovnine. 

Obzirom na prednje, a uvažavajući činjenicu da je ostvaren raskidni uvjet iz sklopljenog ugovora o kupoprodaji, neplaćanjem kupovnine u ugovorenom roku, došlo je do raskida ugovora o kupoprodaji o čemu je obaviještena općina Štrigova.

Iskazujemo žaljenje zbog nastale situacije, no do toga je došlo isključivo zbog  neizvršavanja ugovornih obveza našeg sukontrahenta koji koristi svoju poziciju i nastoji steći korist bez da pošteno plati ugovorenu kupovninu i drži se dogovora koje smo postigli. 

Stoga želimo obavijestiti javnost i stanovnike našeg kraja na koji način je došlo do raskida kupoprodajnog ugovora sklopljenog između Općine Štrigova kao kupca i nas kao prodavatelja te ukazati na okolnosti koje su do toga dovele.

RAJKO CMREČNJAK

BOJAN ŠTAMPAR

 

Ostavi komentar