Upitna kvaliteta vode za piće u dvije donjomeđimurske općine!

mineralna-voda-810x538
Ilustracija

Međimurske vode objavile su rezultate ispitivanja kvalitete vode za piće iz individualnih izvora na području općina Sveta Marija, Donja Dubrava i Donji Mihaljevec. Rezultati analize nisu za pohvalu. U nastavku donosimo cijeli nalaz koji potpisuje mr.sc. Nada Glumac, dr.vet.med., voditeljica laboratorija.

U cilju sustavnog praćenja kvalitete podzemnih voda Laboratorij za ispitivanje vode za ljudsku potrošnju Međimurskih voda d.o.o. nastavio je s istraživanjem kvalitete vode za piće iz individualnih izvorišta (hidrofori) u naseljima Međimurske županije. Cilj istraživanja je dobiti objektivnu sliku stanja kakvoće vode domaćinstava koja isključivo koriste vodu iz hidrofora odnosno nisu priključeni na javni vodoopskrbni sustav.

U prosincu 2019. godine ispitali smo vode iz naselja Sveta Marija, Donja Dubrava i Donji Mihaljevec. Rezultati ispitivanja pokazuju da u ta tri naselja, od 14 ispitanih uzoraka, njih 7 (50,0%) NE ODGOVARA odredbama Pravilnika. Od tih 7 neispravnih uzoraka, 2 uzorka nisu odgovarala zbog povišene koncentracije amonijaka i nitrata.

Mikrobiološki nije odgovarao 1 uzorak zbog prisutnosti patogenih bakterija i povećanog ukupnog broja bakterija. Četiri uzoraka nisu odgovarala fizikalno-kemijski i mikrobiološki.
Razlozi tako velikog broja neispravnih uzoraka su smještaj domaćinstava u blizini obradivih poljoprivrednih površina, stare i propusne septičke jame i mala dubina izvora.

S obzirom na rezultate analiza ne preporučamo takvu vodu za piće i kuhanje jer korištenje neispravne vode negativno utječe na zdravlje ljudi posebno na starije osobe i djecu. Kao trajno rješenje preporučamo vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava koja je pod stalnim nadzorom i kontrolirana na 140 pokazatelja.

 

Ostavi komentar