Umirovljeni profesori dobili plakete za doprinos u razvoju školskog sporta!

umirovljeni profesori TZK

Međimurski školski sportski savez održao je svoju redovnu izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo na čelu s novim predsjednikom Goranom Kolarićem, a za doprinos u razvoju školskog sporta u Međimurju uručene su plakete umirovljenim profesorima  tjelesne i zdravstvene kulture Josipu Zbiljskom, Jadranki Markuš, Vinku Grgiću, Mladenu Dešiću i Vladimiru Novaku.

Međimurski školski sportski savez okuplja 38 školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Međimurske županije, a svojim brojnim aktivnostima potiče zdrav način života i sportski duh među našim učenicima.

Međimurska županija jedina je županija u Hrvatskoj koja ima besplatnu školu plivanja, i to za učenike trećih razreda svih međimurskih osnovnih škola. Program je to koji provodi Međimurski školski sportski savez, a potrebna sredstva osigurana su u županijskom proračunu.

Međimurski školski sportski savez zadužen je i za provedbu školskih sportskih natjecanja koja godišnje okupljaju više od 5 000 učenika.

Profesori tjelesne i zdravstvene kulture imaju neizostavnu ulogu u provođenju, ne samo školskih sportskih aktivnosti, već i odgoju i obrazovanju učenika, ali i u javnom zdravlju i podizanju svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti u društvu, a kako bi im se zahvalilo na savjesnom radu i doprinosu u razvoju školskog sporta u Međimurju, umirovljenim profesorima Josipu ZbiljskomJadranki MarkušVinku GrgićuMladenu Dešiću i Vladimiru Novaku uručene su plakete Međimurskog sportskog saveza.

Josip Zbiljski,  Vinko Grgić, Mladen Dešić i Vladimir Novak 
Josip Zbiljski,  Vinko Grgić, Mladen Dešić i Vladimir Novak 

Izvor: Međimurska županija

Ostavi komentar