U zgradi Scheier u Čakovcu održana promocija za 37 diplomiranih studenata Međimurskog veleučilišta

Međimursko veleučilište
Studenti MEV-a na promociji

U zgradi Scheier u Čakovcu održana je deseta promocija prvostupnika Međimurskog veleučilišta i sedma promocija promovenata specijalista. Diplome je dobilo ukupno 37 promovenata.

Međimursko veleučilište počelo je djelovati s 56 upisanih studenata računarstva, da bi danas na Međimurskom veleučilištu studiralo preko 800 studenata, na studijima računarstva,  menadžmenta turizma i sporta, održivog razvoja i specijalističkom studiju menadžmenta turizma i sporta.

Sadašnjoj dekanici Nevenki Breslauer ovo je bila zadnja podjela diploma studentima u funkciji dekanice, nakon što je odradila dva mandata  na toj dužnosti, koliko nemoguće biti dekan. Vodila je  Međimursko veleučilište vodila od samog osnivanja.

Ostavi komentar