U petak izvanredna skupština Međimurskog nogometnog saveza

Sjednicu Izvanredne Skupštine Međimurskog nogometnog saveza saziva više od dvije trećine članova Skupštine. Sjednica je sazvana kako bi se potvrdile odluke donesene na posljednjoj sjednici održanoj 17.09.2021., a vezano uz razrješenja dužnosti predsjednika, dopredsjednika, članova Izvršnog odbora i članova Nadzornog odbora MNS-a.

Sjednica Izvanredne Skupštine MNS-a održat će se 22.10.2021. (petak) s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:
– Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja
zapisnika, tri člana Komisije za verifikaciju i brojača glasova
– Usvajanje zapisnika sa Skupštine MNS-a od 17.09.2021.

1. Rasprava i usvajanje Dnevnog reda
2. Rasprava i donošenje tumačenja odredbi Statuta MNS-a
3. Razrješenje Nadzornog odbora MNS-a, utvrđenje ostavke predsjednika MNS-a, razrješenja Izvršnog odbora i dopredsjednika MNS-a
4. Rasprava i donošenje Odluke o ništetnosti sjednice Izvršnog odbora MNS-a održane 05.10.2021. i poništavanje svih odluka donesenih na toj sjednici
5. Određivanje datuma izvanredne Izborne skupštine MNS-a i određivanje Izborne komisije
6. Razno

Ostavi komentar