U Orehovici krenuli radovi izgradnje i obnove infrastrukture zacrtani općinskim proračunom

Poboljšanjem vremenskih prilika Općina Orehovica krenula je u realizaciju projekata zacrtanih proračunom za 2018. godinu po raspisanim pozivnim natječajima, pa se tako pristupilo završnoj fazi postave tlakovca u Podbrestu na groblju, investicija vrijedna 64.200 kuna. Isto tako u Dravskoj ulici u Podbrestu završili su radovi na produljenju vodovodne mreže s postavom nadzemnog hidranta u dužini 70 metara, kako bi se novoizgrađenim objektima omogućio priključak na mrežu. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za spomenute radove, sklopljen je ugovor s tvrtkom Međimurska hidrogradnja d.o.o. iz Savske Vesi. Izgradnja produžetka vodovodne mreže u vrijednosti 41.500 kuna započela je 20. travnja ove godine.

Aktivnosti su nastavljene i u Orehovici na prilaznoj ceste prema groblju, koja je bila poplavljena prilikom čestih padalina. Ovdje su izvedeni radovi na sustavu odvodnje oborinskih voda u dužini 70 metara u lagunu u vrijednosti 15.500 kuna. Sva ova sredstva osigurana su proračunom Općine Orehovica za 2018. godinu.

Krajem prošle godine Općina je uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova Europske unije izvršila zamjenu vanjske rasvjete LED svijetlima na postojeću mrežu. Pregledom iste s predsjednicima mjesnih odbora utvrđeno je kako treba izvršiti dopunu u sva tri naselja. Stoga se pristupilo izradi projektno-tehničke dokumentacije s troškovnikom, a investicija je vrijedna cca 400.000 kuna . S tvrtkom KABELMONT iz Domašinca tako je potpisan ugovor, radovi su u tijeku, a za tu investiciju Općina se javila na raspisani natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova Europske unije.

U Općini očekuju kako će ih resorno ministarstvo popratiti u 80 % iznosa od ukupne vrijednosti investicije. Spomenimo i to kako će po raspisanom natječaju tvrtka TEGRA d.o.o. započeti radove na nerazvrstanim cestama, Dravskoj ulici i Cesarskoj, čime će se napraviti sanacija asfalta i proširiti bankine, a u Cesarskoj sanirati i upojni zdenci i ulegnuća. Vrijednost ove investicije procjenjuje se na oko 65.000 kuna.

 

Ostavi komentar