U Međimurskoj županiji više od tri sata raspravljali o poboljšanju poslovnog okruženja, ali oko zaključaka se nisu složili

županijska skupština
Županijska skupština počela raspravljati o problemima poslovnog okruženja

Mladen Novak predsjednik Skupštine Međimurske županije sazvao je tematsku sjednicu na kojoj je trebao biti donesen zaključak za stvaranje  pozitivnog i poticajnog okruženje za rad i poslovanje u Međimurju vezano uz stvaranje boljeg poslovnog okruženja u Međimurju čime bi se zaustavio odljev ljudi kao gorući problem razvoja gospodarstva. Sjednica je prema riječima Mladena Novaka pripremana dugo i kroz odbor za gospodarstvo Međimurske županije, ali kako u pripremu nisu bili uključeni predstavnici  klubova stranaka koje sudjeluju u radu Skupštine, prihvaćanje predloženog zaključka bilo je tako reći unaprijed osuđeno na neuspjeh u postizanju konsenzusa. Naime namjera je bila da taj dokument prema Vladi ide kao zaključak Skupštine oko kojega će se svi usuglasiti kao što je to bilo u slučaju Deklaracije o Međimurju. Dogodila se rasprava koja je trajala duže od tri sata nakon koje je odlučeno da se zaključci dorade i prihvate na narednoj Skupštini i nakon toga pošalju u Vladu. To je sugerirao i ministar Darko Horvat koji je bio na Skupštini, ali  i župan Matija Posavec. U nastavku donosimo što je zapravo predloženo u zaključku za tematsku Skupštinu, a sada ide na doradu.

Skupštini Međimurske  županiji predlažene su sljedeće mjere:

  1.  Država  i lokalne  samouprave moraju  postati aktivan servis  poduzetnika i građana te  raditi na smanjenu birokratskih  barijera posebice kada je riječ o  investicijama i stvaranju novih radnih  mjesta uz korištenje raspoloživih potpora  i poticajnih mjera uz značajno i ubrzano uklanjanje prepreka u našem sustavu.

2.Potrebno  je hitno riješiti  problem niskih plaća  na način da se smanji  porezno opterećenje rada, da se smanji porezna stopa, ukinu porezni odbici ili snize stope obveznih doprinosa  na plaće radnika, tj. smanjiti porezna i neporezna opterećenja dohotka, osigurati subvencije za radna mjesta poglavito u tekstilnoj i obućarskoj industriji, kako bi plaće kod nas bile  redovite, konkurentne i smanjile odlazak naših ljudi na strana tržišta rada, a to je dio odgovornosti i na poslodavcima, ljudima koji stvaraju radna mjesta i koji su kadri  spriječiti odljev mladih ljudi iz Međimurja, naime cilj je smanjiti cijenu poslovanja za poslodavca i povećati plaću za zaposlenike. Traži se moderan porezni sustav koji se neće    temeljiti  na oporezivanju  dohotka i potrošnje i koji će biti socijalno osjetljiv. Porezna  reforma mora prvenstveno poslužiti daljnjem rasterećenju gospodarstva  i poduzetništva u Republici Hrvatskoj, čime bi se utjecalo na stvaranje uvjeta za veće plaće i zadržavanje radne snage, a obzirom na činjenice koje ukazuju na alarmantnu demografsku sliku  u Republici Hrvatskoj, na nužnost gospodarskog rasta, potrebno    je  napraviti  jači iskorak i to intenzivnije rasterećenje gospodarstva i snižavanje ukupnog troška rada čime bi se  povećao prostor za podizanje neto plaća i u tom pogledu predlažemo za ostvarenje navedenih ciljeva sljedeće: – smanjene stope poreza na dobit na 12 % za sve poduzetnike – smanjene stope poreza na dohodak s 24% na 14% i s 36% na 30% – proširenje neoporezivih primitaka koje se mogu isplatiti i omogućiti  radnicima kao što je pravo na topli obrok, na dodatno zdravstveno osiguranje, smještaj radnika, troškove obrazovanja radnika, troškove reprezentacije – povećanje praga s 3 milijuna kuna na 15 milijuna kuna za plaćanje PDV-a po naplaćenoj fakturi – dodatno povećanje porezno priznatog troška upotrebe  sredstava za osobni prijevoz na 70% – uvesti institut povrata trošarina za dizelsko gorivo, plin, pelate. 3. Potrebno je smanjiti stopu PDV-a na svu hranu na 5% jer je sada s 25% i 13% najveća u Europi te je za pretpostaviti da će i dalje cvasti okolna tržišta i da će zbog toga

3 doći do kolapsa domaće proizvodnje a refleksno gubitnici će biti svi, država, poljoprivrednici i građani. –  Potrebno je uvesti realni PDV koji će biti konkurentan tržištu Europske unije, kako bi se „spasila“ trgovina i povećala potrošnja.

  1. Uvesti stimulativne mjere čiji je cilj poboljšati demografsku sliku a to je pogodovanje majkama  s djecom tj. delimitirati rodiljne i roditeljske naknade za drugih šest mjeseci rodiljnog  dopusta, zatim donijeti mjere za zadržavanje mladih ljudi kao što je stalno zaposlenje, porezne olakšice, dobivanje subvencija za najam stana/kuće, povoljnih kredita s najnižim kamatama prije svega za kupnju stana i izgradnju kuće s kojom se obitelji više vežu uz mjesto stanovanja.
  2. U  obrazovnoj  politici, obrazovnim  programima u suradnji  s poduzetnicima i obrtnicima   potrebno je povećati broj upisnih   kvota upisanih i stipendiranih učenika   i studenata koji nedostaju na tržištu rada, tj.  prvenstveno povećati upisne kvote strukovnih obrazovanja koje treba uskladiti s potrebama gospodarstva i to na način da se uvede dualno obrazovanje,  jer moramo školovati kadrove koji će se nakon završetka školovanja moći uključiti u proces rada.
  3. Postojeće   proračunske prihode   potrebno je preraspodijeliti   na način da se uspostavi model glavarina.
  4. Težište privlačenja investicija na području Županije mora se temeljiti na kvalitetnim investicijama kojima se ostvaruje dodana vrijednost: – Županija,  općine i gradovi moraju pomoći poduzetnicima u prvih nekoliko godina poslovanja na način da ih oslobađaju plaćanja određenih doprinosa i nameta, organiziraju  prezentacije, radionice za poduzetnike i obrtnike, da im se na jednom mjestu daju informacije o mjerama koje im omogućuju jeftinije zapošljavanje radnika, o porezima  i doprinosima, natječajima o dobivanju sredstava iz europskih fondova na koja mogu konkurirati za nabavu opreme i dr. – Predlaže se uvesti certifikat izvrsnosti za poduzetnike i  obrtnike koji dobro posluju, koji će zadovoljiti propisane uvjete kao što su broj zaposlenih radnika, prosjek plaće, realizirane investicije kao i drugi kriteriji. – Cijene režija i naknada nepravedno su  veće za poduzetnike u odnosu na druge građane, te se traži od Županije, općina i gradova u čijem su vlasništvu javna poduzeća koja obavljaju javne usluge da preispitaju tako utvrđene cijene. – Predlaže  se da Županija,  općine i gradovi  ne obavljaju djelatnosti   koje obavljaju privatni poduzetnici  jer time su im konkurencija, zatim da  ne pronalaze dodatne izvore financiranja već da se financiraju iz temeljnih izvora, poreza na dohodak. – Traži se da Županija, općine i gradovi  javnu nabavu provode transparentno čak  i kod manjih iznosa, kao i odabir izvođača radova.
  5.   Potrebno   je promijeniti  društvenu klimu tako da  se temelji na povratku vjere u budućnost i poštivanje rada, što je moguće kroz:  –   Reforme  javne uprave  uz načelo nulte  tolerancije na korupciju, nepotizam  i klijentelizam,

–   Reformu školstva u cilju poticanja kulture dijaloga, osnaživanja samopouzdanja i poduzetničkog duha kroz odgojno obrazovni sustav,

–   Osnaživanje  promocije pozitivnih  vrijednosti poštenog rada  i poduzetništva primjerom zapošljavanja  na temelju izvrsnosti, da bi se percepcija  mladih promijenila na bolje, a obrazovni sustav  prije svega treba počivati na otvorenosti, pravičnosti  i jednakim mogućnostima za sve,

–   Uključivanje  akademske zajednice i  civilnog društva u zajedničkim naporima  za stvaranje pozitivnih vrijednosti i formiranje gospodarski konkurentne regije, te na temelju stečenih iskustava i praksi u realizaciju predloženih mjera uključiti Vladu Republike Hrvatske, nadležna ministarstva, te općine i gradove Međimurske županije.

Ostavi komentar