SVETOMARTINSKA MURA: Ptičari tijekom dva sata opazili više od dvadeset ptičjih vrsta

Pticarenje Svetomartinska Mura (1)
Sudionici ptičarenja na poučnoj stazi Svetomartinska Mura

Kako razlikovati i prepoznati ptice? Prema perju, pjevu, letu..? Odgovore na to dale su  Sara Srša i Mihaela Mesarić, stručne djelatnice Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode na ptičarenju provedenom na poučnoj stazi Svetomartinska Mura.

Pticarenje Svetomartinska Mura
O promatranju ptica poučavale su Sara Srša i Mihaela Mesarić iz Međimurske prirode

Ptičarenje organizirano u subotu 30. srpnja u sklopu Dana turizma 2022. u Svetom Martinu na Muri pamtit će se po odličnoj atmosferi kojoj ni kišne kapi nisu smetale. Ptičarska ekipa okupila se kod promatračnice za ptice na lokalitetu Žabnik, a nalazi se na području Regionalnog parka Mura-Drava. Eko-turistička poučna pješačka i biciklistička staza Svetomartinska Mura ptičarima je otkrila svoju raskošnu bioraznolikost.

Pticarenje Svetomartinska Mura (3)
Svetomartinska Mura odličan je lokalitet za promatranje ptica u svako doba godine

U svega dva sata ptičarenja zabilježene su čak 23 ptičje vrste. Siva i bijela čaplja, bijela roda, gak, riđa štijoka, mlakuša, divlja patka, pupavac, žuta strnadica, vuga, zelendur, brgljez, veliki djetlić…tek dio je ptica što su ih okupljeni ptičari promatrali kroz dalekozore i durbine. Opremu za promatranje ptica osigurala je Međimurska priroda, kao i priručnike Ptice Hrvatske i Europe. Riječ je o knjizi, najboljem vodiču za prepoznavanje ptica u Europi. Može se nabaviti na mrežnoj stranici Udruge BIOM.

Pticarenje Svetomartinska Mura (6)
Durbine, dalekozore i priručnike za prepoznavanje ptica osigurala je Međimurska priroda

Mesarić i Srša uvele su zainteresirane ptičare u bogatstvo raznolikosti ptičjih vrsta koje nas okružuju. Svoja su znanja unaprijedile ove godine na zahtjevnom višemjesečnom “Treningu prepoznavanja ptica” koju je provela Udruga BIOM u sklopu projekta Eco Bridge. Promatranje ptica na Svetomartinskoj Muri provedeno je također unutar navedenog projekta. Osobito raduje što su interes za promatranje ptica uz odrasle, iskazala djeca i mladi.

Pticarenje Svetomartinska Mura (7)
Brojne zanimljive ptičje vrste opažene su kod pašnjaka međimurskog konja

 

 

Ostavi komentar