Sveti Martin na Muri: Kreće postupak za priključenje na javni sustav odvodnje

Kanalizacija Kotoriba
Ilustracija

Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj investicije Aglomeracija Mursko Središće i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Općine Sveti Martin na Muri, započet će postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Svetom Martinu na Muri, javljaju iz općine.

Od ponedjeljka 19.11.2018. godine u naseljima Općine Sveti Martin na Muri:  Marof, Vrhovljan, Žabnik i Sveti Martin na Muri, predstavnici Međimurskih voda d.o.o. obilaskom svakog domaćinstva i uz suradnju samih mještana prikupljat će potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka za  objekat, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja.

Kada s predstavnikom Međimurskih voda dogovorite položaj budućeg priključka na javni sustav odvodnje i dostavite potrebne podatke (kopiju katastarskog plana i kopiju građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju), pozivaju mještane na sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju,

dana 28.12. 2018. (petak) u Domu kulture u Svetom Martinu na Muri, u terminu od 11:00 do 17:00.

Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.

Ostavi komentar