Sveti Martin na Muri: Izglasane su nove cijene vrtića i jaslica

Osim donošenja proračuna za 2019. godinu, najvažnija točka dnevnog reda Općinskog vijeća u Svetom Martinu na Muri bila je odluka o utvrđivanju ekonomske cijene i sufinanciranja smještaja djece predškolskih ustanova na području općine.

Prema toj odluci, koja je donesena jednoglasno, pravo na sufinanciranje troškova smještaja djece s područja općine u predškolskim ustanovama mogu ostvariti roditelji, odnosno skrbnici pod uvjetima da dijete i oba roditelja imaju prebivalište na području općine te da su podmirene sve obaveze prema Općini po bilo kojoj osnovi.

Izglasano je da ekonomska cijena smještaja za 10-satni boravak djeteta od 3 do 7 godina iznosi 1,250 kuna, za 10-satni boravak djeteta od 1 do 3 godine iznosi 1,480 kuna, dok za petosatni boravak djeteta od 3 do 7 godina iznosi 800 kuna, a za petosatni boravak djeteta od 1 do 3 godine iznosi 1,080 kuna.

Općina je u tu svrhu osigurala sredstva za sufinanciranje predškolskog odgoja te će pokrivati 60 posto ekonomske cijene vrtića za djecu čiji su roditelji zaposleni u Hrvatskoj, 45 posto cijene ako je jedan roditelj zaposlen u inozemstvu, 40 posto cijene ako su oba roditelja zaposlena u inozemstvu, 70 posto cijene za drugo dijete koje istovremeno polazi predškolsku ustanovu, jednoroditeljske obitelji, samohrane roditelje i roditelje s djetetom s teškoćama. Cijeli iznos ekonomske cijene vrtića financirat će se za treće i svako naredno dijete koje istovremeno polazi predškolsku ustanove. Nove cijene smještaja u vrtićima i jaslicama vrijede od 1. siječnja 2019. godine.

Vijećnika Mladena Dobranića zanimalo je od kuda privatni vrtići nabavljaju hranu za djecu te smatra da bi zauzvrat takve predškolske institucije trebale nabavljati hranu od lokalnih proizvođača, s čime se složio i ostatak Općinskog vijeća. Za predškolski odgoj u novoj je godini planirano 600.000 kuna.

Ilustracija

Ostavi komentar