Sufinanciranje 129 projekata za razvoj gospodarstva u Međimurju

Matija Posavec
Župan Matija Posavec

Međimurski obrtnici, poljoprivrednici, mikro i mali poduzetnici kroz Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva mogli su ostvariti bespovratne potpore koje s ciljem pomoći privatnom sektoru na području Međimurja daje Međimurska županija.

Budući da im je trenutna kriza ugrozila poslovanje, mjere koje je donijela županija najvećim su djelom usmjerene upravo prema njima.  Tako je pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam MŽ Darko Radanović tijekom predstavljanja rezultata provedenog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima naglasio:

– U nastojanju da potaknemo investicije i unaprjeđenje poslovanja mikro i malih poduzetnika i obrtnika, početkom lipnja smo objavili Javni poziv za Program potpora male vrijednosti za razvoj poduzetništva kojim želimo stimulirati poduzetništvo i obrt, očuvanje radnih mjesta, povećanje broja zaposlenih te stvaranje povoljnog gospodarskog okruženja za mikro i male poduzetnike i obrtnike s područja Međimurske županije.

Gospodarska zona
Gospodarska zona

U nastavku priopćenja Međimurske županije stoji:

– Program je razvojno usmjeren i kroz njega se dodjeljuju potpore za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu kao što je nabava strojeva, opreme, alata, softvera i hardvera za obavljanje osnovne djelatnosti te ulaganja u aktivnosti istraživanja i razvoja.

Prijaviti su se mogli mikro i mali poduzetnici sa sjedištem na području Međimurja s registriranom gospodarskom djelatnošću u sektorima u kojima su prihvatljiva ulaganja prilikom podnošenja prijave poput prerađivačke industrije, građevinarstva, informacija i komunikacija te stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti. Program je s obzirom na aktualnu situaciju izmijenjen u odnosu na prošlu godinu,odnosno proširen je broj prihvatljivih djelatnosti te je prijava potpuno digitalizirana, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se mogao dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 15.000,00 kuna za projekte koji korisnici potpora moraju završiti u roku od 4 mjeseca od dana sklapanja Ugovora.

Sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su u županijskom proračunu te su dodatno povećana izmjenama i dopunama proračuna na sjednici Skupštine Međimurske županije u svibnju. Natječaj je bio otvoren do 10. lipnja 2020., a da i u ovo vrijeme smanjene likvidnosti postoji potreba za dodatnim ulaganjima govori činjenica da je pristiglo ukupno 242 prijava, što potvrđuje važnost dodijeljenih potpora.

Pred Povjerenstvom za ocjenjivanje prijava bilo je puno posla s obzirom na broj pristiglih prijava i kvalitetu projektnih prijedloga, a činili su ga predstavnici Međimurske županije, Tehnološko-informacijskog centra Međimurje i JU za razvoj Međimurske županije REDEA-e.

Iako je prvotno, s obzirom na situaciju s COVID-19 i raspoloživa sredstva, bila predviđena provedba natječaja u dva kruga, zbog velikog interesa u provedenom natječaju, Župan Međimurske županije, Matija Posavec, odlučio je povećati alokaciju sredstava te sklopiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Javnog poziva za poticanje razvoja poduzetništva s ukupno 129 poduzetnika kojima su dodijeljene bespovratne potpore u ukupnom iznosu od 1.837.552,69 kuna.

Župan je istaknuo da je cilj da se u Međimurskoj županiji vodi račun o tri segmenta. Najprije podrška građanima, zatim gospodarstvenicima, poduzetnicima i poljoprivrednicima te u konačnici osiguravanje održivog i funkcionalnog zdravstvenog sustava.

– Osim ovog Programa, aktualan je i otvoren javni poziv po Programu potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente putem kojeg se nastoji povećati dostupnost bespovratnih sredstava našim poduzetnicima. Uz poticanje ulaganja i unapređenja poslovanja, osigurane su i potpore za nezaposlene osobe namijenjene pokretanju vlastitog posla kroz Program potpora male vrijednosti za samozapošljavanje nezaposlenih osoba te su subvencionirane kamate na postojeće poduzetničke kredite za koje je uvedena i mogućnost moratorija i reprograma.

Ostavi komentar