Sporazum o bratimljenju Grada Ozlja i Grada Mursko Središće

Očuvanje i obnova kulturne baštine, promocija turizma, umrežavanje udruga jedni su od interesa kojima se pokrenula suradnja između Grada Mursko Središće i Grada Ozlja. Već prilikom prvog posjeta gradonačelnika Dražena Srpaka u grad Ozalj potaknuti je razgovor o bratimljenju. Grad Ozalj je na svojoj sjednici Gradskog vijeća, 27.02.2020.g.  usvojio Odluku o sklapanju Sporazuma o bratimljenju sa Gradom Mursko Središće. Potpisivanje Sporazuma bilo bi 30. travnja 2020. godine u Gradu Ozlju na obilježavanju svečanosti Dana Ozlja, a sve ovisi o razvoj daljnje situacije u zemlji.

Prilikom službenih susreta i kontakata gradonačelnice Grada Ozlja mr.sc. Gordane Lipšinić i gradonačelnika Grada Mursko Središće Dražena Srpaka, zajednički je utvrđeno:

– da između Grada Ozlja i Grada Mursko Središće postoji uzajamni interes za razvijanje kulturnih, gospodarskih, turističkih, sportskih i drugih odnosa sukladno tradicionalnom prijateljstvu i posebnim povijesnim, geografskim i demografskim sličnostima Grada Ozlja i Grada Murskog Središća.

– da će daljnji kontakti potpisnika Sporazuma doprinijeti učvršćivanju i proširivanju prijateljskih odnosa među različitim partnerima u oba mjesta i time potaći širenje prijateljskih veza među njihovim stanovnicima;

– da u aktualnom vremenu potpisnici Sporazuma predstavljaju ključnu sponu u procesu razvoja regija u Republici  Hrvatskoj, te značajan subjekt lokalnih odnosa unutar Međimurske i Karlovačke županije.   Sukladno navedenom, između gradonačelnice Grada Ozlja mr.sc. Gordane Lipšinić i gradonačelnika Grada Mursko Središće Dražena Srpaka usuglašeno je da se Grad Ozalj  i Grad Mursko Središće proglase pobratimskim gradovima, te se pristupa sklapanju sljedećeg:

SPORAZUMU O BRATIMLJENJU IZMEĐU  GRADA OZLJA I GRADA MURSKOG SREDIŠĆA

Članak 1. Potpisnici sporazuma će se zalagati za daljnje jačanje prijateljstva i unaprjeđenje međusobne suradnje na svim područjima od interesa za građane Grada Ozlja i Grada Mursko Središće.

Članak 2. Potpisnici sporazuma će razmjenjivati informacije i iskustva na područjima djelovanja u okviru mjerodavnosti gradske uprave: lokalna samouprava, kultura, obrazovanje, turizam, sport, pitanja mladih, zdravstvo i socijalna politika, gradske javne službe, zaštita i očuvanje kulturno-povijesnog nasljeđa, zaštita okoline, strategija razvoja mladih i srednjih poduzeća i druga područja od međusobnog interesa za oba potpisnika sporazuma.

Članak 3.  Potpisnici sporazuma će surađivati na razini gradskih vijeća, gradonačelnika i gradskih uprava, te razmjenjivanje iskustva u funkcioniranju gradskih tijela, na svim područjima djelovanja, u oba mjesta.

Članak 4. Potpisnici sporazuma će na razini gradskih uprava posebno podržavati suradnju obrazovnih ustanova, turističkih zajednica, dobrovoljnih vatrogasnih društava, kulturnoumjetničkih društava, sportskih klubova i drugih organizacija.

Članak 5. Potpisnici sporazuma će u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti podržavati aktivnosti poslovnih subjekta u oba grada, s ciljem razvoja kulturne, turističke, sportske, poduzetničke, gospodarske, trgovinske, sajamske i druge svekolike suradnje.

Članak 6.  Potpisnici sporazuma izražavaju želju da poticanjem suradnje i međusobnih prijateljskih veza doprinesu osiguranju i očuvanju mira, povezivanja i suradnje, te će u tu svrhu, razmjenjivati informacije i usklađivati aktivnosti na široj razini.

Članak 7. Ovaj sporazum sklapa se temeljem Odluke Gradskog vijeće Grada Mursko Središće i Grada Ozlja o sklapanju sporazuma o bratimljenju između Grada Ozlja i Grada Murskog Središća  na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom njegovog potpisivanja.

Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće usvojena je Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada Ozlja i Grada Mursko Središće jednoglasno, sa 13 glasova ZA.

Ostavi komentar