Skupština Međimurske županije odlučila o dodjeli 600 kuna jednokratne potpore studentima

Prva ovogodišnja sjednica Skupštine Međimurske županije u 2021. godini održana je u Centru za kulturu, a o čemu su odlučivali priopćenjem su se oglasili iz ureda župana:

– Na dnevnom redu našlo se 14 točaka među kojima su:prijedlog odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2020./2021., izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2019. i 2020. godinu, izmjene i dopune Statuta Međimurske županije i Poslovnika Skupštine Međimurske županije, suglasnost na izmjene i dopune Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije, odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih škola, zdravstvenih ustanova te ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Međimurska županija.
Promet, zdravstvo, produženi boravak, navodnjavanje i europski fondovi neke od tema aktualnog sata 21. sjednica Skupštine Međimurske županije započela je aktualnim satom na kojoj je postavljeno 13 pitanja. Vijećnik Željko Pavlic zatražio je pisani odgovor na pitanje o predviđenim radovima na obnovi pruga i pružne infrastrukture u 2021. godini te kada će Hrvatske vode adekvatno rekonstruirati nasip i otkloniti opasnost od poplava u Međimurju. Međimurska županija prva je u Hrvatskoj pokrenula internetsku platformu putem koje građani mogu podnijeti zahtjev za cijepljenjem protiv COVID-19, na što se osvrnuo vijećnik Igor Ivković, predloživši tehnička poboljšanja kako bi građanima bilo još
jednostavnije koristiti aplikaciju. Također, upozorio je na izgradnju sunčanih elektrana koje se grade u gospodarskim zonama u Međimurju, dodavši da su općine i gradovi uložili znatna sredstva, no u sunčanim elektranama ne zapošljavaju se ljudi, a zauzimaju veliku površinu koja je namijenjena proizvodnim halama.
Pitanje parkirališta u krugu Županijske bolnice Čakovec otvorila je vijećnica Snježana Sambolek apeliravši da se problem parkirališta čije se korištenje naplaćuje riješi na korist pacijenata zdravstvenih ustanova. Predsjednik Skupštine Mladen Novak postavio je pitanje o provedenoj objedinjenoj nabavi plina za ustanove kojima je Međimurska županija osnivač. Provođenje postupka središnje javne nabave radi se s ciljem uključivanja čim većeg broja pojedinačnih naručitelja u sam postupak radi ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji postizanjem nižih cijena na tržištu i smanjenjem administrativnih troškova, pojasnio je ravnatelj Međimurske energetske agencije Alen Višnjić.
Rad Stožera civilne zaštite Međimurske županije pohvalio je vijećnik Josip Puklavec istaknuvši da je potrebno uputiti zahtjev Nacionalnom stožeru da se u prioritetnu skupinu uvrsti nastavno osoblje zbog specifičnog položaja i posla kojim se bave. Vijećnica Nada Lovrec pitala je zašto se ne raspisuje poseban natječaj za udruge umirovljenika s obzirom da su sredstva za to predviđena u proračunu Županije. Župan Međimurske županije Matija Posavec odgovorio je da se planira sastanak s  umirovljeničkim udrugama o realizaciji programa za 2021. godinu. Problematiku Županijske bolnice Čakovec otvorili su vijećnici Matija Žugec, Goran Kozjak i vijećnica Ivančica Somođi, koja se osvrnula i na sredstva koja je Međimurska županija povukla iz EU fondova. Zdravstveni sustav djeluje u
izazovnim i teškim okolnostima, kazao je župan Posavec, dodavši da Međimurska županija
kontinuirano radi na održivosti zdravstvenog sustava i ulaže u suvremenu opremu i infrastrukturu. O cijenama produženog boravka u školi u našoj županiji pitala je vijećnica Jasna Ciboci. Funkcioniranje produženog boravka objasnila je pročelnica UO za obrazovanje i kulturu MŽ Blaženka Novak, naglasivši da cijena produženog boravka ovisi o tome što boravak pruža te se razlikuje od općine do općine. Ukoliko je standard boravka veći, cijena je veća, stoga je u nekim školama cijena boravka veća, ako se uspoređuje s drugim županijama, a u nekim manja.
Vijećnik Franjo Cimerman postavio je pitanje o kadrovskim odlukama u Županiji i županijskim tvrtkama. Vijećnika Ivicu Baksu zanimala je situacija s navodnjavanjem poljoprivrednih zemljišta na području općine Belica. Župan Posavec kazao je da je Međimurska županija među prvima prepoznala navodnjavanje kao jedan od načina gospodarskog razvoja, a sam projekt sustava navodnjavanja na području Općine Belica vrijedan je 58 milijuna kuna. Za izradu detaljne projektne dokumentacije uložit će se oko 469 000 kuna, od čega će 80 % iznosa osigurati Hrvatske vode, a 20 % Županija jer je navodnjavanje preduvjet za uspješnu i kvalitetniju budućnost poljoprivredne proizvodnje u Međimurju, posebice na području općine Belica u kojoj se proizvede 40 % hrvatskih
potreba za krumpirom. Vijećnik Damir Grašić osvrnuo se na projekte energetske obnove škola na području Međimurske županije.
Dosadašnji vijećnik Skupštine Međimurske županije Siniša Šalamon stavio je mandat u mirovanje, a na njegovo mjesto prisegnuo je novi vijećnik Dean Žbulj. Vijećnici su usvojili prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Međimurske županije i Poslovnika Skupštine Međimurske županije, prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnost na izmjene i dopune statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije.
Raspravu vijećnika potaknula je 5. točka dnevnog reda o mišljenju Odbora za zdravstvo na temu stanja u Županijskoj bolnici Čakovec. Odbor za zdravstvo predložio je da se u cilju poboljšanja stanja u Županijskoj bolnici Čakovec, poduzimanja hitnih promjena u radu i poslovanju Bolnice, iskaže nepovjerenje Sonji Tošić-Grlač, predsjednici Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec i ravnatelju Županijske bolnice Čakovec Tomislavu Novinščaku. Svoje mišljenje u ime Odbora detaljno je pojasnio njegov predsjednik Goran Kozjak, što je podijelilo vijećnike Skupštine, od kojih dio nazočnih vijećnika nije želio sudjelovati u glasanju smatrajući kako predstavničko tijelo ne glasa o kadrovskim odlukama.
U županijskom proračunu predviđeno 1,3 milijuna kuna za potpore studentima
Jednoglasno je usvojen prijedlog o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godini 2021./2022. Pravo na jednokratnu financijsku potporu imaju svi stanovnici Međimurske županije koji su u statusu redovnog studenta upisani u akademsku godinu 2020./2021. na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Hrvatskoj ili inozemstvu, a jave se na raspisan javni poziv i dostave svu potrebnu dokumentaciju. Sredstva za isplatu potpora osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2021. godinu, a potpora iznosi 600 kuna.
Vijećnici su prihvatili prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2021. godini, kao i  prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2021. godini. Po toj osnovi, u osnovne i srednje škole uložit će se dodatnih 4 milijuna kuna, a sredstva su namijenjena za rekonstrukciju i obnovu kotlovnica, dotrajalih dijelova, krovišta, kuhinja, ulaza u škole, zamjenu stolarije, adaptaciju autobusnog stajališta u Donjoj Dubravi, nabavu vozila za potrebe realizacije nastave u strukovnom području prometa u Gospodarskoj školi Čakovec, projektnu dokumentaciju za dogradnju škole za jednosmjensku nastavu u OŠ Mursko Središće i izradu projektne
dokumentacije za uređenje sportskih terena za potrebe Gimnazije J. Slavenskog, Ekonomske i trgovačke škole Čakovec te Gospodarske škole Čakovec.
Usvojeno je izvješće o realizaciji programa javnih programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2019. i 2020. godinu. Sredstva u iznosu od 300 000 kuna u 2019. godini bila su predviđena i isplaćena za 51 program, dok je u 2020. godini dodijeljeno 120 000 kuna za 25 programa, nešto manje nego prijašnjih godina zbog otkazivanja programa uslijed pandemije koronavirusom. Vijećnici su usvojili odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija zdravstvenih djelatnosti, centara za socijalnu skrb i Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec u 2021. godini, za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, troškova za ogrjev
korisnicima koji se griju na drva za 2021. godinu. Čak 1,3 milijuna kuna predviđeno je za izdatke troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.
Odlukom Skupštine Međimurske županije osnovan je Savjet za socijalnu skrb Međimurske županije kao savjetodavno tijelo Skupštine koje će planirati i razvijati mrežu socijalnih usluga i ostvarivanja prava, obaveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na području Međimurske županije. Savjet će imati predsjednika i 9 članova koje će činiti predstavnici ustanova s područja socijalne skrbi.
U cilju prevencije, ublažavanja i djelomičnog uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda, Skupština Međimurske županije donosi Godišnji provedbeni plan u području prirodnih nepogoda na području Međimurske županije za 2021. godinu. Godišnjim planom djelovanja određuju se mjere i postupanje s ciljem djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda, određuju se nositelji mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, donosi se procjena osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva,  priopćili su iz Uprvnog odjela za poslove župana.

Ostavi komentar

Povezani članci

Ostanimo povezani

49,208FanoviLajkaj
608SljedbeniciSlijedi
0PretplatniciPretplatiti

NAJNOVIJE