Saznajte kakva je bila pandemija koronavirusa u Međimurju prije 130 godina!