Kroz godine na području grada Mursko Središće često smo svjedoci ilegalnog odlaganja smeća, a Grad Mursko Središće izuzetno je senzibiliziran po tome pitanju te se takve lokacija uvijek čiste od odloženog smeća, a sve izaziva dosta velike troškove. Nevjerojatno je da unatoč organiziranom odvozu otpada, mogućnosti odvoza otpada na reciklažno dvorište, organiziranom odvozu glomaznog otpada nekoliko puta godišnje građani i dalje bacaju smeće u šumu i prirodu u kojoj i sami borave.

Grad je nakon saznanja putem društvene mreže o ilegalnom odlagalištu na makadamskom putu uz naselje Sitnice pristupio čišćenju istog. Za sanaciju divljih odlagališta otpada Grad je utrošio preko 50 tisuća kuna unazad tri godine. Sredstva koja su utrošena na sanacije zbog neodgovornih pojedinaca mogla su biti utrošena u rad i razvoj npr. udruga s područja grada ili pak za potrebe djece. Obzirom što je ponovo bila riječ o lokaciji uz romsko naselje Sitnice gradonačelnik Dražen Srpak dao je nalog komunalnom redarstvu i Mjesnom odboru Sitnice da vodi pojačanu brigu o tome da se spriječe paljevine u romskom naselju te da se putem rada za opće dobro pripadnika romske nacionalne manjine u potpunosti očisti naselje te da se nadalje smeće ne baca po okolnim šumarcima.

Zaduženi komunalni redar i predsjednik Mjesnog odbora Sitnice pojačano će provoditi kontrolu radi sprečavanja zagađivanja prirode i sprečavanja trovanja stanovnika otrovnim plinovima što u konačnici rezultira  narušavanju zdravlja građana. Komunalno redarstvo dužno je izdati opomene, kazne, pokrenuti prekršajni ili kazneni postupak prema drugim tijelima, kao npr. prijava policiji, prekršajnom sudu, DORH-u ili inspekciji zaštite okoliša.

Nažalost, to nije jedina lokacija na kojoj se odbacuje smeće, već su na čitavom području grada Mursko Središće evidentirana ilegalna odlagališta smeća.

Grad Mursko Središće poziva građane da otpad ne bacaju  u prirodu, već da isti odlažu na za to previđena mjesta.

Ostavi komentar

xxx