Prventivna akcija “Moj prijatelj policajac i ja u prometu” od danas pa do 15. travnja

Preventivna akcija “Moj prijatelj policajac i ja u prometu” provodit će se od 18. ožujka do 15. travnja ove godine.

Program rada sa djecom u šestoj godini života uz ostale zadatke predviđa usvajanje pravila prometne kulture te se iz istog razloga nastavlja suradnja sa Dječjim centrom Čakovec i drugim vrtićima na području Međimurske županije.

Sukladno navedenom, u svim dječjim vrtićima na nivou Međimurske županije, u njih 53 potrebno je provesti predavanja prvenstveno namijenjena predškolskoj populaciji, kojom prilikom  posebnu pažnju posvetiti usvajanju pravila prometne kulture sa osvrtom na pravilno i sigurno kretanje prometnicama.

Djeci je potrebno u stvarnim uvjetima prometovanja odnosno u blizini njihovog vrtića, ukazati na pravilan način kretanja prometnicama te na opasnosti koje im prijete na cesti, kako bi se što bolje pripremili za sigurno sudjelovanje u prometu kada samostalno krenu u školu. U stvaranju prijateljskog odnosa sa djecom od najmanjeg uzrasta, potrebno ih je upoznati sa radom policije te uređajima i sredstvima koje policija koristi u svom svakodnevnom radu.   

Ostavi komentar