Prva velika analiza međimurske lokalne samouprave

komunalni redar
Komunalni redar

Teritorijalnu podjelu dobili smo krajem 1992. godine nakon osamostaljenja zemlje. Naravno, još od tada traju rasprave je li to dobro ili nije, a bilo je i prekrajanja, odnosno izdvajanja, spajanja i osamostaljivanja općina, formiranje novih gradova, među kojima i dva u Međimurju.

Ulogu “krojača” imala je politika i tadašnji političari koji teško da su pitali svoje građani što žele tako da su se neki, poput nas u Međimurju, morali žestoko politički boriti, pritiskati prema Zagrebu i na kraju smo se teškom mukom izborili za svoju županiju. 

U svakom slučaju danas ukupno imamo 555 jedinica lokalne samouprave, odnosno 428 općina, 127 gradova. Uz gradove i općine, imamo još i 20 županija te Grad Zagreb koji ima poseban status grada.

I dok zakon propisuje koliko župan, gradonačelnik i načelnik mogu imati zamjenika, dozvoljava im profesionalno ili volontersko obavljanje dužnosti, ono što nigdje striktno nije navedeno koliko zaposlenih može biti u županijama, gradovima i općinama. Jedino je važno da masa plaća zaposlenih ne prijeđe 20 posto izvornog proračuna. 

U vremenu koronavirus krize krenuo je veliki napad iz Zagreba na sadašnji teritorijalni ustroj uz prijedloge u kojima Međimurju prijete gubitkom regionalne (samo) uprave kao i ostatka sadašnjeg lokalnog ustroja i nova snažna centralizacija pod okriljem Zagreba ili nekog novog većeg centra.

U velikoj analizi uspoređujemo opravdanost postojanja i racionalnost naše lokalne samouprave s drugima u zemlji.

U petak samo u Međimurskim novina u našoj temi broja također uz veliku analizu funkcionalnosteritorijalnog ustroja, donosimo koliko međimurski gradovi i općine imaju zaposlenika, na kojim radnim mjestima te kakvi su im iznosi plaća, uz usporedbe s drugima. 

Čitajte vruću temu broja u tiskanom izdanju naših novina koje će se naći u prodaji, u petak, 22. svibnja od ranih jutarnjih sati. 

Ostavi komentar