Prelog: studenti javite se!

prelog_nagrade_odlicni_ucenici_odlicni_studenti
Odlični učenici i studenti

Grad Prelog je i ove godine raspisao Javni poziv za dodjelu povlaštenih studentskih kredita. Kredit je namjenski i služi isključivo za pokrivanje troškova školovanja. Pravo na njega imaju svi redovni i izvanredni studenti uz uvjet da u roku upisuju godinu za godinom. dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija s područja Grada Preloga. Krediti se dodjeljuju u sljedećim iznosima:

dodiplomski i diplomski studiji:

– za studije na području Međimurske županije u iznosu od 500 do 600 kuna mjesečno,

– za studije na području Varaždinske županije u iznosu od 500 do 800 kuna mjesečno,

– za studije na području Republike Hrvatske (izvan Međimurske i Varaždinske županije) u iznosu od 500 do 1200 kuna mjesečno,

– za studije u inozemstvu u iznosu od 1000 do 1500 kuna mjesečno.

poslijediplomski studiji:

– za studije na područje Republike Hrvatske u iznosu od 800 do 1200 kuna mjesečno,

– za studije u inozemstvu u iznosu od 800 do 1500 kuna mjesečno.

Prijave za dodjelu kredita podnose se na adresu: Grad Prelog, Glavna 35, 40323 Prelog, s naznakom «Za dodjelu povlaštenih kredita» do 20. listopada 2020. godine.

Ostavi komentar