PRELOG: Građani biraju članove vijeća mjesnih odbora

5800_31454_prezentacija121
Ilustracija

Na području Grada Preloga održavaju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora. U 7 sati otvorila su se birališta u Cirkovljanu, Čehovcu, Čukovcu, Draškovcu, Hemuševcu, Oporovcu, Otoku i Prelogu. Pravo glasa imaju svi punoljetni građani s prebivalištem na području Grada Preloga upisani u Registar birača. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Preloga poziva sve birače da izađu na izbore do 19 sati i ispune svoje građansku dužnost.

Ostavi komentar