Prelog daje potpore za ugradnju solarnih elektrana na obiteljske kuće

Solarni paneli

Grad Prelog raspisao je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju u 2022. godini.

Drugim riječima, odlučio je svojim sugrađanima dodijeliti bespovratne financijske potpore za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području Preloga u 2022. godini. Tim pozivom osigurava se ugradnja fotonaponskih sustava (do 10 kW) na krovove kuća i stambenih zgrada.

Financijska sredstva osigurana su u gradskom proračunu u iznosu od 30.000 kuna. Planira se odobrenje do 30 bespovratnih subvencija za izradu glavnog projekta u 2022. godini. Rok za podnošenje prijava je trajno otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 31. 12. 2022. godine. 

Izvor: grad Prelog


Ostavi komentar