Poticaj studentima – istražujte Mursko Središće i budite nagrađeni

Na 83. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika odlučeno je da će Grad Mursko Središće svake godine nagrađivati po jedan najbolji rad studenata koji su na bilo koji način tematski vezan uz samo područje Grada. Može se raditi o istraživanju društvenog, kulturnog, gospodarskog, prirodnog, sportskog ili bilo kojeg drugog aspekta života. Za izbor najboljeg rada bit će sastavljeno Povjerenstvo, a autor će biti nagrađen iznosom od 4.500,00 kn.

To bi trebao biti poticaj svim studentima koji trenutno razmišljaju o završnim ili diplomskim radovima, a treba napomenuti da će se u obzir uzimati i seminari, ako opsegom i kvalitetom zadovolje. Svi najbolji radovi bit će predloženi i za tisak, ovisno već o opsegu i sadržaju. Svi studenti kojima je potrebna pomoć u izboru teme, pronalaženju literature ili izvorne građe mogu se putem elektroničke pošte javiti na adresu Centra za kulturu „Rudar“ ([email protected]) .

Nagrada će se dodjeljivati već od 2021. godine, pri čemu će u obzir dolaziti i radovi nastali u 2020. godini.

Ostavi komentar