Poljoprivreda MŽ: Prostor za politiku je u postavljanju preduvjeta za napredak, a politika ne bi trebala smetali proizvođačima i potrošačima

Poljoprivredne proizvođače ove najsjevernije, najmanje i najgušće naseljene županije u Hrvatskoj muče slični problemi kao i njihove kolege u ostalim županijama, ali i ponešto različiti.

Potrebne mjere koje treba implementirati u našu proizvodnju možemo svesti na tri riječi:
EDUKACIJA – POVEZIVANJE – PROMOCIJA

Mala poljoprivredna gospodarstva, ona sa manje od 5ha površine, okosnica su poljoprivredne proizvodnje u EU i čine 2/3 poljoprivrede u EU. Kod nas takva gospodarstva izumiru jer su ekonomski neodrživa. Žalosno je što ne shvaćamo da osim onih koji su direktno uključeni u proizvodnju na malim poljoprivrednim gospodarstvima postoji puno veći broj onih koje ta ista gospodarstva indirektno upošljavaju. To su veterinari, prodavači i serviseri poljoprivrednih strojeva, trgovine repromaterijala i zaštitnih sredstava i dr. Dok tu problematiku sagledamo iz tog kuta, vidljivo je da je nužna podrška lokalne uprave da bi ova mala poljoprivredna gospodarstva opstala.

Već smo mnogo puta čuli da je potrebno uspostaviti kratke lance opskrbe. Još je važnije educirati lokalno stanovništvo o potrebi uvođenja lanaca da bi se svježom i kvalitetnom prehranom čuvalo vlastito zdravlje i zdravlje naše djece, ali i radna mjesta naših vrijednih poljoprivrednih proizvođača.

Školsko voće i školsko mlijeko bio je dobro zamišljen projekt koji je u svojoj provedbi otišao u krivom smjeru, pa umjesto da naša djeca jedu voće i piju mlijeko sa obližnjih poljoprivrednih gospodarstava, njima se u školama nude proizvodi opet iz nekih lanaca i prerađivačkih industrija.

Ovdje bi trebala reagirati lokalna uprava i inzistirati da se projekt provodi kako je prvotno zamišljen.

Vrlo je bitna i edukacija samih poljoprivrednih proizvođača gdje uloga lokalne uprave treba biti podrška i poticanje nekog oblika udruživanja jer je poznato da raznim oblicima udruživanja poljoprivredni proizvođači postižu bolje rezultate, kako u nabavi repromaterijala i postizanju veće proizvodnje, tako i u boljem plasmanu vlastitih proizvoda.

Jedan od problema međimurske poljoprivrede je i monokultura; naime, oko 60% obradivih površina Međimurja čini kukuruz. Međimursko tlo daje vrlo dobre rezultate u voćarstvu, povrtlarstvu, vinogradarstvu… Lokalna bi uprava trebala podržati takvu proizvodnju kao i projekte izgradnje i opremanja skladišnih prostora kojih u Međimurju nedostaje. Oplemenjivanje proizvoda je također jedan od ključnih elemenata koji pridonosi lakšem, bržem i boljem plasmanu vlastitih proizvoda. Ovdje također očekujemo potporu županijske vlasti.

Propustili smo, nažalost, da u vrijeme ove epidemije promoviramo proizvod u čijoj smo proizvodnji jedna od najjačih županija u Hrvatskoj, na koje se zbog njegovog sastava i ljekovitih svojstava oslanjamo kod raznih bolesti, oslabljenog imuniteta i alergija, a to je kozje mlijeko. Prema podacima iz 2018. godine, trećina kozjeg mlijeka u Hrvatskoj proizvodi se u Međimurju.

Promocija međimurskih proizvoda logički se nastavlja razvojem seoskog turizma gdje uz 3 hrvatske destinacije (Istra, Konavle, Baranja), Međimurje treba postati četvrta prepoznatljiva destinacija u našoj zemlji, u čemu će joj njezina biološka prepoznatljivost uvelike pomoći.

Godine rada naših mnogobrojnih stručnjaka rezultirale su stvaranjem zaštićenih proizvoda, sorti i autohtonih pasmina. Od toga su najpoznatiji „Meso z tiblice“, „Pušipel“, kokoš Hrvatica, Mali međimurski pas i Međimurski konj – kojeg na ovom popisu, bez hitne intervencije, više neće biti.

Uz pomoć stručnih ljudi potrebno je i dalje raditi na prepoznatljivosti međimurskih proizvoda, sorti i pasmina. Svakodnevno se javljaju nov mogućnosti i zahtjevi (Dravska guska, Dobravski ljuk, Međimurska gibanica…), a za sve to nam je potrebna potpora županijske vlasti.

Slijedom svega rečenog, savršeno je jasno da živimo u bogatom kraju, iznimno perspektivnom, gdje postoji ogroman prostor za još veći napredak. Prostor za politiku jest u postavljanju preduvjeta za napredak, a nakon toga maknuti politiku i političare kako ne bi „smetali“ proizvođačima i potrošačima.

Gordana Vuković, struč. spec. ing. agr., Nositeljica liste Mosta, Hrasta i Hrvatskih suverenista za Županijsku skupštinu Međimurske županije

Ostavi komentar