LAG međimurski doli i bregi podupire poljoprivrednike: Do sada čak 31 OPG dobio bespovratna sredstva 

Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi je udruga koja okuplja predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora. Objedinjuje područja petnaest jedinica lokalne samouprave zapadnog i središnjeg dijela Međimurske županije (Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec), a cilj je uspostava partnerstva svih sektora i povezivanja svih razvojnih aktivnosti i projekata na području na kojem je osnovan LAG. Udruga je utemeljena na načelima LEADER principa u svrhu promicanja održivog ruralnog razvoja.

LAG Međimurski doli i bregi u svojoj baznoj djelatnosti provodi Mjeru 19, Program ruralnog razvoja RH, temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014. – 2020. U Mjeri su definirani okviri i uvjeti za razvoj područja te financiranje projekata s područja LAG-a koji su usklađeni s LRS i Programom ruralnog razvoja.

Kontinuirano se informiraju i animiraju članovi, kao i cjelokupno stanovništvo s područja LAG-a te šira okolina s aktivnostima i radom Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi.

Na području LAG-a provode se promotivne i edukativne aktivnosti za civilni, gospodarski i javni sektor s temama koje su bitne i aktualne za razvoj i jačanje kapaciteta pojedinog sektora, a sve s ciljem promocije LAG-a i LEADER pristupa te u sklopu provedbe projekata u kojima je LAG partner.

Na temelju dobro izrađene Strategije LAG-a i Ugovora s Ministarstvom poljoprivrede i APPRRR-om, LAG-u su dodijeljena sredstva u visini od 12.019.130,00 HRK za ruralni razvoj i provedbu projekata za korisnike s LAG područja.

Do sada je LAG sveukupno raspisao 6 natječaja i to za Potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (za OPG-ove) i Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga (za općine i gradove).

Navedenim natječajima za OPG-ove (TO 6.3.1.) LAG Međimurski doli i bregi do sada je ukupno dodijelio 3.480.432,00 HRK putem 31 odobrena projekta OPG-a i time omogućio malim poljoprivrednicima da dobivenim sredstvima podignu svoju konkurentnost i tržišni potencijal. Svaki odobreni OPG dobio je bespovratnu potporu u visini od 15.000 eura.

Stalnim radom po terenu i osluškujući potrebe stanovništva s područja LAG-a, uočeno je da je podrška najpotrebnija malim obiteljskim gospodarstvima, koja iz vlastitih prihoda ne mogu osigurati sredstva za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i proširenje proizvodnje.

Na temelju uspješnosti u provedbi LEADER mjere LAG Međimurski doli i bregi odabran je od strane Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a u prvih pet najuspješnijih LAG-ova RH, stoga su mu dodijeljena dodatna sredstva u visini od 1.848.550,00 HRK.

Dodatna sredstva, a temeljem raspisanog novog Natječaja, LAG Međimurski doli i bregi odobrit će i dodijeliti sredstva za novih 16 projekata za razvoj malih OPG-ova s područja LAG-a.

Značajna su to sredstva koje je LAG plasirao (sveukupno 47 OPG-ova) u samo 2 godine na svoje područje i time značajno doprinio povećanju konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, ali i ukupnom razvoju područja LAG-a.

 

Ostavi komentar