Elementrana nepogoda u Međimurju: Mraz napravio 40 milijuna kuna štete!

Krumpir mraz
Krumpir oštećen od mraza

Jedinice lokalne samouprave na području Međimurske županije izvijestile su da su na svojem području utvrdile štete na poljoprivrednim kulturama nastale od niskih temperatura i hladnog sjevernog strujanja zraka.

Prema prvoj, okvirnoj procjeni, nastala je šteta oko 40.000.000,00 kn, najviše na voćnjacima, gdje je ovisno o lokaciji, voćnoj vrsti i poduzetim agrotehničkim i drugim mjerama, oštećenje od 40-100%.

Prijavljene su i štete manjeg opsega na krumpiru i nekim vrstama ranog povrća.  Stvarni stupanj oštećenja i konačna procjena izvršit  će se u zakonskom roku od 60 dana.

Stoga je i župan donio Odluku o proglašenju elementarne nepogode mraza, koji je zabilježen na području županije 22. i 23. travnja 2017.

Odluka o proglašenju elementarne nepogode mraza donesena je 27. travnja. Proglašava se elementarna nepogoda za područja gradova Mursko Središće i Prelog i općina Belica, Dekanovec, Domašinec Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec u Međimurskoj županiji, zbog niskih temperatura praćenih hladnim sjevernim strujanjem zraka, 21. i 22.  travnja 2017. godine, čija je posljedica smrzavanje, oštećenje ili potpuno propadanje ovogodišnjeg uroda u voćnjacima, vinogradima te na pojedinim  povrtlarskim i ratarskim kulturama.

Ostavi komentar