Tomislav Marković: Zanemarena kultura u Čakovcu tjera građane na migracije

Ne ulaganje u kulturu, ne poticanje razvoja kulturnog sadržaja i nezainteresiranost za svaki oblik kulturnog sadržaja od gradskog poglavarstva svakodnevica su grada Čakovca. Sve ovo odbija mlade od vlastitog stvaralaštva i kreativnosti, a ljubitelje kulture Čakovca odvraća od svog grada. Građani su prisiljeni na migracije u susjedne županije kako bi dobili voljeni kulturni sadržaj. Zanemarivanje kulture kao jedne od najveće ljudske vrijednosti i potrebe građana za takvim sadržajem od strane dosadašnjeg gradonačelnika, ali i cijele institucije Grada Čakovca dokaz su nerada i nemara za građane.

Bitno je i pitanje zašto se u Čakovcu još uvijek nije formirala prava kazališna skupina. Uz dječje kazalište Pinklec, gotovo je nevjerojatno da ne postoji skupina koja bi dala priliku mladim kazališnim entuzijastima. Grad bi trebao biti taj koji će osnovati profesionalno kazalište. Do sada su u Čakovcu jedino gostovala kazališta iz drugih gradova. Vrijeme je da Čakovec pokaže i svoj potencijal i dokaže kako može imati svoje kazalište bogato programom. Susjedni Varaždin izrazito je ponosan na svoje kazalište i kazališnu skupinu, stoga je nesumnjivo da će i Čakovec pod pravim vodstvom biti grad kulture.

Pojedine udruge koje se bave kulturom prisiljene su organizirati kulturna događanja mimo gradskog pročelnika i Centra za kulturu Čakovec koji bi trebao biti nositelj takvih sadržaja. Govoreći o Centru za kulturu, valja napomenuti kako je u vrijeme pandemije program vrlo slab ili nepostojeći. Iz džepova vrijednih građana Čakovca još uvijek se izdvaja dio koji ide radnicima ove kulturne ustanove, iako ne proizvode ni kulturni ni zabavni sadržaj. Kada je bilo dopušteno održavanje programa, uz manje publike, oni su to shvatili kao da se program ne smije prikazivati. Čakovčani su uvelike zakinuti za umjetnost. Čak i kada su epidemiološke mjere dopustile rad kazališta i sličnih institucija, nije bilo prikladnog sadržaja. Nema ni online izložba, predstava, koncerata i sličnih događanja koje su se u svim hrvatskim gradovima, bez obzira na veličinu grada, organizirale i još uvijek traju. Propuštene su i mnoge prilike da se organiziraju koncerti i predstave na otvorenom. Isto tako, gradonačelnik, gradski pročelnik pod čijom je nadležnošću kultura i Muzej Međimurja nisu pružili građanima priliku da vide dio postava u virtualnom izdanju tijekom lockdowna, što je učinilo mnogo poznatih muzeja pod gradskom inicijativom.

Vrijeme je da na čelo Grada dođe osoba koja će se aktivno zalagati za različite ljudske vrijednosti i osoba koja će aktivno promicati materijalna i nematerijalna kulturna dobra grada Čakovca.

 

Ostavi komentar