Pobuna na Skupštini Međimurje plina, Ljubomir Kolarek tražio veću podjelu zadržane dobiti općinama i gradovima

ljubo kolarek
Ljubomir Kolarek, gradonačelnik Preloga

Skupštine Međimurje plina do sada su uglavnom bile unaprijed usuglašene, a odluke na samoj skupštini brzo izglasane u pravilu za 10-tak minuta. No ovogodišnja bitno se razlikovala od onih iz prethodnih godina.

Pobunio se Ljubomir Kolarek, gradonačelnik Preloga koji je zatražio veću podjelu dobiti od one koju je predložio Nadzorni odbor Međimurje plina.

Nadzorni odbor je predložio podjelu oko 3 milijuna kuna zadržane dobiti, a Kolarek je zatražio 60 posto od ukupno zadržane dobiti iz prethodnih godina što bi iznosilo oko 5,5 milijuna kuna.

– Moj prijedlog je bio da se 60 posto ukupne akumulirane dobiti koja iznosi oko 9,5 milijuna kuna podijeli vlasnicima u omjerima koliko je tko vlasnik. Tako bi se omogućilo bolje funkcioniranje lokalne samouprave zbog manjih prihoda, a zbog većih potreba za prihodima radi troškova aglomeracija koje se izvode u donjem i gornjem Međimurju zbog čega su svima su novci potrebni.

Uz to nisam dobio ni odgovor na pitanje, ako je Grad Prelog smanjio plaće za 15 posto i neki drugi, jesu li plaće i koliko smanjene djelatnicima Međimurje plina, kazao je Kolarek.

Zgrada Međimurje plina je lijepa, ali upitan je donji dio zgrade gdje se nalazi šaltersko plaćanje. Ne znam koliko ljudi danas dođe plaćati na šalter, jer je danas vrijeme plaćanja putem interneta. Pitam se nije li taj prostor potrebno iznajmiti i komercijalizirati, a plaćanje za građene svesti na dan dva. Za usporedbu u Prekomu samo oko 150 ljudi mjesečno dođe platiti na blagajnu, a radi se o 12 jedinica lokalne samouprave.

Dodao je: – Raspravljali smo i o prodaji udjela društva općine Selnica, bojim se da ćemo takvom politikom imati još tri, četiri druge općine koje će prodavati udjele.

Društveni ugovor Međimurje plina se mora promijeniti pod hitno, jer je sadašnji pregazilo vrijeme. Da se na sjednici Skupštine ne može promijeniti dnevni red, toga nema ni u vatrogasnom društvu, kazao je Kolarek.

Većina jedinica lokalne samouprave podržala je načelnika Ervina Vičevića i glasala protiv predložene odluke Uprave i Nadzornog odbora da Općina Selnica ne može raspolagati sa svojim poslovnim udjelom.

– Mislim da moramo promijeniti društveni ugovor i dopustiti općinama prodaju udjela, kazao je Kolarek. Situacija na tržištu je takva da se plinska mreža komercijalizirala, a primjer su Koprivničko-križevačka i Varaždinska županija, gdje su u privatnici ušli u vlasništvo i oni s 25 posto udjela u društvu imaju svoju težinu. Bez njih se ne može odabrati direktor i zašto ne dopustiti da i ovdje uđe privatni kapital, kazao je preloški gradonačelnik.

Nenad Hranilović, direktor Međimurje plina kazao je da je poslovanje Međimurje plina u prošloj godini bilo dobro i usmjereno na tržište. Posluju na cijlom području Hrvatske opskrbljujući plinom bolnice,  institucije, škole, fakultete, gospodarske subjekte i korporacije. Ostvareni su ukupni prihodi veći od 212 milijuna kuna. Lani je ostvarena dobit od 1,4 milijuna kuna. Prihodi su bili veći od planiranih za 19 posto, a isporučene količine plina veće za 30 posto. Lani su investirali preko 10 milijuna kuna u plinsku infrastrukturu i osuvremenjivanje sustava.

Ostavi komentar