OV Štrigova: “Ni krivi ni dužni” odgovarat će za onečišćenje potoka u Banfiju

Na aktualnom satu Općinskog vijeća Štrigova načelnik Stanislav Rebernik osvrnuo se, između ostalog, i na nedavno onečišćenje potoka lož-uljem u Banfiju. Cijeli događaj zabrinulo je mještane, ali i vijećnike koji su s velikom pozornošću slušali novosti u vezi onečišćenja.

Inspekcija kazala da odgovara Općina

-Želim napomenuti nekoliko riječi u vezi havarije u Banfiju. Izlijevanje lož-ulja, koje je potom oteklo do granice sa Slovenijom, navelo je Slovence da reagiraju. Cijela stvar podigla se na državni nivo te su digle na noge i inspekcije i Županijski stožer – rekao je načelnik Rebernik.

U nastavku je kazao da je za Općinu Štrigova nezgodno rješenje inspektora za zaštitu okoliša u kojem je napisano da Općina treba izvršiti jedan dio sanacije onečišćenog potoka i za to novčano pokriti.

– U inspekcijskom rješenju se navodi da je počinitelj nepoznat. Ja sam odmah bio protiv toga jer su počinitelji poznati, zna se tko je to napravio. Trenutno su u tijeku još istražnje radnje i vjerojatno će neke mjere protiv njih biti poduzete – naglasio je Rebernik i dodao da su se našli u cijeloj situaciji “ni krivi ni dužni”.

Zakon nalaže da ako se na zna počinitelj, odgovornost za cijelu situaciju snosi jedinica lokalne samouprave. Isto tako, napomenuo je načelnik, tražit će povrat sredstava kada se završi istraživanje oko cijelog slučaja.

-S obzirom da se radi o specifičnoj populaciji naših mještana, teško je da ćemo doći do nekih sredstava, pogotovo ne u skorije vrijeme – poručio je štrigovski načelnik.

Pozvana je privatna firma koja je očistila potok, Hrvatske vode su morale odstraniti dio koji je bio natopljen uz državnu cestu i jarak. Financijski izdaci bit će najveći prema firmi koja je čistila potok, a riječ je o 30.000 do 40.000 kuna prema prvim procjenama. Dio novčanih sredstava morat će se platiti firmi koja je odvezla oko pola tona zemlje u koju je dospjelo lož-ulje.

Izglasan proračun od 17.757.000 kuna

Jedna od važnijih točaka dnevnog reda bio je prijedlog proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 14.757.000 kuna, a ako se tome pribroji i višak iz 2018. godine od 3 milijuna kuna, tada se prihodi mogu zaokružiti na 17.757.000 kuna. Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 17.757.000 kuna.

–Ovo je najveći proračun koji smo imali do sada. Smatram da je proračun realan, pod pretpostavkom da krenu najveće investicije u općini, a to je u prvom redu rekonstrukcija Društvenog doma – istaknuo je načelnik Rebernik.

Za Turističku zajednicu općine Štrigova ove je godine planirano 230.000 kuna,a za Štrigovske noći i Dan općine 110.000 kuna. Od većih investicija treba spomenuti Dom kulture za koji je planirano 5 milijuna kuna, uređenje Centra Štrigove, odnosno Prezentacijsko-edukacijskog centara sv. Jeronim, za što će se utrošiti 742.000 kuna. Za vidikovac Mađerkin breg planirano je 300.000 kuna, a za modernizaciju nerazvrstanih cesta 1.750.000 kuna.

Za proračun je glasalo 11 vijećnika, suzdržani je bio Filip Tkalčec (HDZ), dok Mihael Kelnarić (Živi zid) nije prisustvovao sjednici Općinskog vijeća. (Sanja Heric

Ostavi komentar