Općina Podturen objavila javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja!

Općina Podturen
Općina Podturen

Općina Podturen objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Podturen za 2019. godinu! 

Ovaj poziv objavljuje se radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Podturen za 2019. godinu. Javna priznanja Općine Podturen, utvrđena Statutom Općine Podturen i ovom odlukom su: 

 1. Počasni građanin/građanka Općine Podturen,
 1. Plaketa Općine Podturen “Grb Općine Podturen”,
 1. Pečat Općine Podturen,
 1. Zahvalnica,

Proglašenje počasnim građaninom/građankom Općine Podturen

Počasnim građaninom/građankom Općine Podturen može se proglasiti građanin/građanka Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom posebno zaslužan za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija, položaja i ugleda Općine Podturen, njenih odnosa s drugim općinama i gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Općine Podturen u cjelini ili pojedinih njenih djelatnosti.

Osobi koja je proglašena Počasnim građaninom/građankom Općine Podturen uručuju se povelja i medalja Počasnog građanina/građanke Općine Podturen

Plaketa Općine Podturen “Grb Općine Podturen

Plaketa Općine Podturen “Grb Općine Podturen”  je odličje i znak priznanja koja se dodjeljuje za rad ili djelo koje doprinosi napretku i ugledu Općine Podturen u zemlji i inozemstvu te zaslužuje opće priznanje.

Plaketa se dodjeljuje kao osobna nagrada pojedincima kao javno priznanje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobno vrijedan doprinos razvoju Općine Podturen iz područja gospodarstva, kulture, znanosti, tehničkih dostignuća, odgoja i obrazovanja, športa, zdravstva te zaštite okoliša. Također se dodjeljuje i kao skupna nagrada trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana ili drugim pravnim osobama, njihovim organizacijskim jedinicama ili radnim timovima, u jednom ili više područja gospodarskog i društvenog života u jednoj ili više prethodnih godina. 

Pečat Općine Podturen

Pečat Općine Podturen je odličje i znak priznanja koje se dodjeljuje građanima Općine Podturen i drugim osobama, udrugama i drugim pravnim osobama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, trgovačkim društvima povodom njihovih obljetnica za svakih 25 godina uspješnog rada, prigodom značajnih događaj u zemlji i u općini, za uspjehe u poslovanju, za zasluge za razvoj općine, unapređenje kvalitete života u općini, za promicanje ugleda Općine Podturen u zemlji i svijetu te za uzorne uspjehe u području:

 1. gospodarstva,
 1. znanosti,
 1. odgoja i obrazovanja,
 1. zaštite okoliša i ekologije,
 1. zdravstva i socijalne skrbi,
 1. kulture,
 1. športa,
 1. tehničkih dostignuća i
 1. drugih društvenih djelatnosti.

Pečat se može dodijeliti i stranim državljanima, gradovima i ustanovama. Pečat Općine Podturen dodjeljuje se u obliku svečane povelje i plakete.

Zahvalnica Općine Podturen

Zahvalnica Općine Podturen također se dodjeljuje u pisanom i uokvirenom obliku građanima Općine Podturen i drugim osobama na području Općine Podturen, poduzećima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi, politike humanitarnog djelovanja, te svih drugih područja društvenog života u Općini Podturen.

NAČIN I POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada u smislu ove Odluke imaju:

 1. vijećnici Općinskog vijeća Općine Podturen
 1. predsjednik Općinskog vijeća Općine Podturen
 1. općinski načelnik,
 1. tijela lokalne samouprave,
 1. ustanove,
 2. udruge građana,
 1. pravne i fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Podturen – poduprte s 20 potpisa.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku NA PROPISANOM OBRASCU i obvezno sadrži:

 1. podatke o podnositelju prijedloga,
 2. podatke o predloženoj osobi,
 1. iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 1. prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju i
 2. naznaku javnog priznanja koje se predlaže.

Pisani prijedlozi dostavljaju se Povjerenstvu putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen.

Na zahtjev Povjerenstva predlagatelj je dužan dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Povjerenstvo razmatra prispjele prijedloge ovlaštenih predlagatelja, donosi konačan prijedlog sadržaj i oblik priznanja.

Prijedlog se daje na raspravu i usvajanje Općinskom vijeću Podturen koje donosi konačnu odluku.

Općinsko vijeće o svakom prijedlogu glasuje posebno.

Pisani prijedlozi dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podturen osobno ili putem pošte na adresu Ivana Grščića 5, 40317 Podturen, najkasnije do 10.06.2019. godine (petak) do 15 sati.

Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podturen , tel: 040 847 260.

Ostavi komentar