Općina G. Mihaljevec uputila poziv za sufinanciranje programa udruga civilnog društva

Goran Lovrec
Načelnik Goran Lovrec

Načelnik Gornjeg Mihaljevca Goran Lovrec uputio je na službenim internetskim stranicama općine javni poziv za prijavu programa ili projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2018. godinu.

Njihov javni poziv prenosimo u cijelosti u nastavku.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2018. godinu, sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva i Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za 2018.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 170.000 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 500 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000 kuna.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, udruge proizašle iz Domovinskog rata, udruge invalida, humanitarne udruge, vjerske zajednice, udruge mladih, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave, razvoj turizma, raspoređeno po sljedećim programima:

Kultura- 30.000 kuna

Sport, rekreacija i slobodno vrijeme- 110.000 kuna

Programi udruga građana- 30.000 kuna

Ostavi komentar